Tillväxtverket

Världs­kongress i Sverige - en glädje­injektion för besöks­näringen

Sverige kommer vara värd för Världskongressen Adventure Travel World Summit hösten 2019. Värdskapet är en glädjeinjektion för den svenska besöksnäringen och öppnar för affärsmöjligheter, samarbete och kraftsamling inom branschen.

Christina Rådelius

Hej Christina Rådelius, projektledare för Tillväxtverkets arbete med naturturism!

Tillväxtverket har varit med och möjliggjort värdskapet. Vill du berätta?

Tillväxtverket, Visit Sweden och flera svenska regioner står bakom ansökan till Adventure Travel Trade Association. Initiativet kom från regionerna som fick med sig Visit Sweden.

– Visit Sweden frågade oss om vi ville göra en gemensam ansökan. Vi såg ett potentiellt värdskap som en strategisk möjlighet för Sveriges naturturismföretag i en tid när besöksnäringen i allt högre grad ses som Sveriges nya basnäring. Ansökningsarbetet startade i februari 2017 och hösten 2018 kunde vi presentera att Sverige får arrangera världskongressen 2019.

Vad betyder det här för Sverige?

– Värdskapet innebär att Sverige kommer att stå i naturturismens strålkastarljus under 2019. Något som öppnar för både affärsmöjligheter och marknadsföringstillfällen.

Runt 160 internationella reseskribenter och researrangörer samlas i Sverige innan kongressen. Skribenterna kommer att delta i pre-tours från Skåne i söder till Norrbotten i norr, för att få uppleva vad Sverige har att erbjuda.

– Jag deltog på 2017 års kongress som hölls i Salta, Argentina. Där såg jag vilken mötesplats och marknadsplats eventet är. Världsledande företag och skribenter inom branschen samlades och många affärsmöten genomfördes.

– Jag vet att några destinationsutvecklare i Jämtland Härjedalen lyckades sälja in flera produkter till internationella turoperatörer.

Adventure Travel

Hur kan Tillväxtverket stärka utbudet av produkter och tjänster inom naturturism fram till kongressen 2019?

– Vi kommer under 2018 och -19 att kraftsamla tillsammans med regionala destinationer för att genomföra affärsutvecklingsinsatser riktade till små naturföretag. Syftet är att företagen ska vara redo för våra internationella besökare hösten 2019.

Naturturismen växer i Sverige och i världen. Tillväxtverket arbetar med regeringsuppdraget Hållbar produktutveckling som handlar om att sju svenska destinationer ska bygga attraktiva upplevelsepaket inom natur- och kulturturism. Trenden med naturturism är tydlig. Den svenska besöksnäringen utvecklar en egen strategi för naturturism. Visit Sweden arbetar parallellt med kommunikation av hållbara natur- och ekoturismsatsningar på landsbygden.

– Vi har alla en roll att spela och tillsammans kan vi växla upp utbudet av spännande produkter och tjänster som kan hjälpa till att sätta Sverige på kartan 2019. Tillväxtverkets besöksnäringsgrupp arbetar just nu med att få till stånd finansieringsmöjligheter för affärsutveckling riktad till mikroföretag inom natur- och kulturturism. Det är viktigt att företagen kompetensutvecklar sig för att kunna möta en ökad efterfrågan från den internationella marknaden.

Vilken långsiktig betydelse har naturturism för Sverige?

– Hållbar naturturism skapar utvecklingsmöjligheter i hela landet, inte minst på landsbygden. Ökad naturturism kan stärka en plats attraktionskraft genom att skapa fler arbetstillfällen, förbättrad infrastruktur och service.

– Lyfter vi blicken ser vi att Norge, Island, Finland och Kanada är våra främst konkurrenter inom naturturism. Här måste vi vara med och konkurrera om marknadsandelarna - men det måste ske med fokus på hållbarhet i alla avseenden: socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Vilken är din personliga favoritdestination för naturupplevelser?

– Abisko, med dess storslagna natur under hela året. Vandring, höstfärger, skidåkning och norrsken i Abiskofjällen är svårslagna upplevelser!

Abisko

Abisko

Tillväxtverkets arbete med Turism- och besöksnäringen