Tillväxtverket

Tillförordnad chef för analysenheten

Ulf

Nuvarande enhetschef för analys, Jens Heed, slutar på Tillväxtverket och går vidare till Visit Sweden som ansvarig för exportsatsningen kring måltidsturism. Ny tillförordnad enhetschef från 1 januari blir Ulf Savbäck som idag arbetar vid enheten.

Hej Ulf.

Grattis till nya uppdraget, hur känns det?

- Spännande, roligt...och lite omtumlande. Jag har inte varit på enheten så länge, men trivs oerhört bra. Kollegorna på enheten är grymma, så jag ser det som något av ett hedersuppdrag.

Vad är enhetens utmaningar framåt?

- Vi ska bidra på så bra sätt som möjligt till den nya avdelningens uppdrag att utveckla kunskap inom våra resultatområden. Att nå ut och vara tydliga med vad vi kan bidra med behöver vi ständigt jobba med, internt såväl som gentemot samarbetspartners. Vi behöver också ta ett samlat grepp om all den kunskapsproduktion som sker i organisationen, så att den gör så mycket nytta som möjligt.

Vad lockade dig att ta uppdraget?

- Ett tillfälle som uppstod som lockar med möjligheten att lära mig massor av nya saker. Både mer om det som kollegorna jobbar med på enheten, men också att få ett bredare perspektiv på myndigheten och samverkan på och mellan avdelningarna. Om det sen innebär lite större möjligheter att försöka förverkliga egna eller kollegors idéer, så fångar jag gärna en sån chans.