Tillväxtverket

Omvärlds­spaning om matchning, EU-budget och svensk konkurrens­kraft

Megatrenderna och vad de kräver för en bra framtid för Göteborgsregionen, flickor drar alltmer ifrån pojkar i skolan och genombrott för svensk metod för textilåtervinning. 

Vecka 46-47 bjuder på en rapport om svensk konkurrenskraft och förnyelseförmåga, digitala ledare i Sverige 2018 och exportchefsindex. Och debattinlägg om placering av flyktingar och kritik mot samhällsekonomiska kalkyler för infrastrukturinvesteringar. Läs omvärldsrapport för vecka 46-47PDF