Tillväxtverket

Östersjö­strategin – internatio­nalisering i vårt närområde

Den 22 november, nu på onsdag, bjuder Tillväxtverket in till ett nationellt nätverksmöte för Östersjöstrategin i Stockholm. Då diskuterar svenska myndigheter, länsstyrelser och regioner de problem och möjligheter som är förknippade med Östersjön.

EU:s strategi för Östersjöregionen (Östersjöstrategin) handlar om gemensam problemlösning i länderna runt Östersjön – möjligheten att dra nytta av ett ökat samarbete. Syftet är att bättre möta gemensamma utmaningar, som till exempel att rena vårt smutsiga hav, bekämpa gränsöverskridande brottslighet och förbättra samarbetet mellan näringsliv och utbildningsväsendet.

Anna Bergendahl

– Vi på Tillväxtverket har regeringens uppdrag att sprida kunskap kring Östersjöstrategin i Sverige. Därför koordinerar vi detta breda Östersjönätverk med 23 myndigheter, alla länsstyrelser och många regioner, säger Anna Bergdahl, som arbetar med strategin.

Förutom rollen som koordinator har vi på Tillväxtverket också i uppgift att införa strategin i vår egen verksamhet, till exempel genom att förstärka matchningen mellan företag och kluster i Östersjöregionen.

EU:s strategi för Östersjöregionen antogs 2009 och har tre mål: rädda havsmiljön, koppla samman regionen och öka välståndet. Fokus ligger alltid på samarbetets alla möjligheter.

De myndigheter, länsstyrelser och regioner som ingår i Östersjönätverket lämnar varje år in underlag till oss om sitt arbete med strategin. Vi sammanställer sedan dessa till regeringen i en årlig rapport. Läs rapporten Internationalisering genom samarbete i Sveriges närområde- delrapport 1länk till annan webbplats

Läs också foldern Östersjöstrategi för nybörjare