Tillväxtverket

Nytt sätt att enkelt berätta om EU

I fredags var det EU-toppmöte i Göteborg. Då passade vi på att lansera vår korta film om hur pengarna fördelas i EU och vad vi på Tillväxtverket gör i det regionala arbetet.

Filmen som kommunikationsavdelningen har tagit fram, beskriver på ett mycket enkelt sätt grunderna för EU:s tanke om fördelning och Tillväxtverkets arbete med regionerna.

Det är första gången vi arbetar med en explainer som vi kallar det, alltså ett mellanting mellan infografik och film.

– Explainer är ett mycket effektivt sätt att kommunicera där bild och språk jobbar ihop. På någon minut har den som tittat fått grepp om en fråga. Vi vill gärna göra fler i framtiden för att få svåra saker att bli mer begripliga, säger Susanne Eklöf.

Om du vill använda explainern när du berätta om Tillväxtverket och EU, så finns den nu på plats i vår powerpointbank.

Titta gärna också på våra inlägg på Twitter och Facebook från fredagen. Där har Susanne Daregård sammanfattat vårt dagliga värv så här: Toppmöte eller inte, vårt EU-arbete pågår hela tiden. Det handlar till exempel om insatser för kompetensutveckling, spjutspetsforskning och bredband. Målet är tillväxt och sysselsättning i alla Europas regioner. #mitteuropa