Tillväxtverket

HR-chefen om Tillväxtverket och #MeToo

Uppmärksamheten kring sexuella trakasserier i olika delar av samhället har säkert ingen missat.

Moa

Hej Moa Hjertson, HR-chef på Tillväxtverket.

Hur har vi det på Tillväxtverket?

- När det handlar om sexuella trakasserier, trakasserier och diskriminering har vi ett viktigt ansvar att både arbeta förebyggande och långsiktigt. Ett led i det är att bryta den tystnadskultur som ofta finns och som #metoo-kampanjen är ett tecken på. För att vår arbetsplats ska vara fri från trakasserier och sexuella trakasserier är en viktig förutsättning att alla vet var gränsen går och vad som är ett oacceptabelt beteende.

Vad kan vara sexuella trakasserier på jobbet?

- Trakasserier kan till exempel handla om en exkluderande jargong, sexistiska eller homofobiska skämt, men en exkluderande kultur skapas också i form av beteenden som vem som får ta plats på möten, förminskande, förlöjligande, undanhållande av information i form av härskartekniker.

- Med sexuella trakasserier avses ofredande av sexuell natur, sexuella anspelningar och liknande som är ovälkomna och utsätter medarbetare för obehag. Det kan vara insinuanta anmärkningar och förslag, pornografiska bilder, oönskad fysisk kontakt, direkta fysiska angrepp, blickar eller kommentarer. Trakasserier och sexuella trakasserier är ett beteende som är oönskat. Det är den som är utsatt för trakasserier som avgör vad som är oönskat eller kränkande.

Vad ska jag göra om jag ser eller råkar ut för något som jag upplever kränkande?

- Säg ifrån. Det är ju som sagt mycket det #metoo-kampanjen handlar om, att bryta tystnadskulturen. Upplever du det svårt att säga ifrån, eller upphör beteendet inte trots att du sagt ifrån, vänd dig till någon som du har förtroende för. Antingen personalansvarig chef, skyddsombud, facklig representant eller HR-enheten, så att vi som arbetsgivare kan ta vårt ansvar och utreda ärendet vidare.

- Det krävs både ett aktivt medarbetarskap, god arbetsmiljö och ett gott ledarskap för att kunna förhindra att kulturer växer fram där trakasserier kan bli en del av vardagen.

Vad kan jag som medarbetare eller chef göra för att arbeta förebyggande med de här frågorna?

- Prata om det. Och agera. Enhetschef Gunilla Svensson lyfte exempelvis våra interna dokument kring frågan på ett enhetsmöte i relation till #metookampanjen. Det tycker jag var ett jättebra initiativ som visar på såväl vilja, handlingskraft som engagemang. Ett gott exempel som inspiration till oss alla. Vi har ett gemensamt ansvar för att se till att trakasserier inte sker. Så låt oss varje dag agera för en inkluderande och jämställd arbetsplatskultur i linje med vår medarbetare- och chefspolicy.

HR-enheten ser just nu över alla myndighetens styrande dokument inom arbetsmiljö och uppdaterar dem utifrån nyheter i lagstiftningen och myndighetens nya begreppsram kring styrdokument. Så länge gäller nuvarande riktlinjer tillsammans med gällande lagstiftning.

 

Tillväxtverkets nuvarande riktlinjer mot kränkande särbehandling

 

Diskrimineringslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster