Tillväxtverket

Gd på rundresa till våra kontor – senast i Jönköping

Gunilla Nordlöf reser runt till våra kontor på olika platser i landet för att träffa medarbetare och få information om aktuella frågor och projekt. Nu i veckan gick färden till Jönköping där Henrik Blomberg med medarbetare mötte upp.

På programmet stod bland annat ett besök på Träcentrum i utkanten av Nässjö. Vd P-O Simonsson berättade om betydelsen av det stöd Träcentrum fått från Tillväxtverket både genom nationell finansiering och EU-medel via det regionala strukturfonds­programmet Småland och Öarna.

Gunilla Nordlöf på besök i Jönköping

Tillväxtverkets gd Gunilla Nordlöf, P-O Simonsson Träcentrum, Nina Sundberg och Erik Wennerhag Tillväxtverket

Vid besöket diskuterades också generellt om hur man arbetar med regional utveckling i Jönköpings län. Gunilla och övriga deltagare fick också information om tre pågående projekt som Tillväxtverket medfinansierar genom nationella medel eller med EU:s strukturfond. Läs mer om projekten nedan.

Vecka 46 besöker Gunilla Gävle

Tidigare i år har Gunilla besökt Östersund, Göteborg och Luleå. Nästa vecka är det dags för Gävle. Övriga kontor är planerade till nästa år.

Bild från Träcentrum

Tre projekt för regional utveckling i Jönköpings län

  • Anställningsbarhet inom träindustrin - Enklare väg till jobb
    Projektet syftar till att underlätta företagens rekrytering av medarbetare och förenkla introduktionen för arbetssökande på arbetsmarknaden genom mentorskap av företag, coaching av social kompetens hos kursdeltagare samt utveckling av metoder för att matcha deltagares kompetenser och erfarenhet mot företagens behov.
  • BOOST
    BOOST står för Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt. En satsning på gränsöverskridande samarbete för boende- och bostadsutveckling. Hälften av projektets budget kommer från EU:s strukturfonder och hälften från regionala aktörer.
  • Coachningsprojektet Träregion Småland 
    En av delarna i Träregion Småland är coachningsinsatser mot små företag. Träcentrum ansvarar för genomförandet av den här delen. Träcentrum ska tillsammans med företagen kartlägga vad respektive företag anser att de behöver för att kunna vidareutveckla sin verksamhet. Projektet vänder sig till små och medelstora trärelaterade företag i Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län och har medfinansiering från EU till och med april 2018.