Tillväxtverket

Samling kring kompetens­försörjning

Nätverket Kompetensförsörjningsdagarna hade sin höstträff 25-26 oktober. Ett återkommande ämne är flernivåsamverkan inom kompetens­försörjningsområdet och i ett panelsamtal om samverkan över politikområden deltog generaldirektörerna för Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen, Svenska ESF-rådet samt vd:n för SKL.

Mikael Sjöberg, GD Arbetsförmedlingen, Gunilla Nordlöf, GD Tillväxtverket, Lars Lööw, GD Svenska ESF-rådet och Vesna Jovic, VD SKL samtalar på Kompetensförsörjningsdagarna

Mikael Sjöberg, GD Arbetsförmedlingen, Gunilla Nordlöf, GD Tillväxtverket, Lars Lööw, GD Svenska ESF-rådet och Vesna Jovic, VD SKL samtalar på Kompetensförsörjningsdagarna

Samverkan över politikområden

Utmaningarna kring framtidens behov av kompetens är många och behovet av att samverka är stort. Digitaliseirng, urbanisering och globalisering är några av utmaningar som ställer nya krav på framtidens kompetensförsörjning. För att möta utmaningarna krävs samverkan både över olika politikområden, mellan myndigheter och på nationell, regional och lokal nivå. Hur dessa utmaningar kan mötas inom det regionala kompetensförsörjningsarbetet diskuterades under dagarna.

De var fulltecknade med information, från tre departement och valideringsdelegationen, som varvades med regionala exempel och inspiration från företag om hur man löst olika utmaningar. Tid för diskussioner och reflektioner bland deltagarna var även denna gång ett viktigt inslag inte minst hur man kan ta informationen vidare i den egna regionen.

Från samverkansavtal till verkstad

Vikten, men samtidigt utmaningen i att samordna sig över organisationsgränser blev också tydlig när Gunilla Nordlöf, Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg, Svenska ESF-rådets generaldirkektör Lars Lööw och SKL:s VD Vesna Jovic deltog i en gemensam paneldiskussion om framtidens behov och hur de ska leda sina organisationer i det arbetet.

Alla var överens om att det är viktigt att det inte stannar vid att formulera avtal om samverkan utan att det också måste bli verkstad. Panelen var enig i att det finns mycket kvar att göra för att effektivisera arbetet där att samverkan är nyckeln.

Panelsamtal med Vesna Jovic, Mikael Sjöberg, Gunilla Nordlöf och Lars Lööf

Tillväxtverkets olika insatser som stödjer både det enskilda företaget och regionernas förutsättningar att bedriva regionalt tillväxtarbete har i många fall en tydlig koppling till kompetensförsörjning, som exempel lyftes undersökningen Företagens villkor och verklighet, våra insatser riktade till företagen, kompetensförsörjningsinsatser inom Smart industri.

Ytterligare exempel på hur myndigheter kan underlätta för de enskilda företaget är genom att tillgängliggöra kunskap och stöd via versksamt.se ett arbete som vi fortsätter att utveckla inom Tillväxtverket.

Många vill vara med i nätverket

Syftet med Kompetensförsörjningsdagarna är att öka lärandet om vad som fungerar och kan göras för att skapa en bättre fungerande kompetensförsörjning; att öka kunskap och förståelse om roller och samverkansmöjligheter mellan nätverkets deltagare; regionalt utvecklingsansvariga, SKL, myndigheter och departement.

Den stora efterfrågan på att få vara med i nätverket visar hur viktiga dessa frågor är för många intressenter och att nätverket är en bra plats för att nå ut till alla Sveriges regioner. För att vara fortsatt relevant nätverk som möter de behov som finns diskuterades frågan om hur nätverket ska fungera och användas effektivt i framtiden.

Det blev både en historisk tillbakablick till hur nätverket utvecklats och en efterföljande diskussion som konstaterade att det finns många behov inom området och att dessa dagar är viktig för omvärldsbevakningen, samverkan och dialog mellan nätverkets deltagare.

Värdar för dagarna var denna gång SKL och Tillväxtverket. Camilla Karlsson har ansvarat för Tillväxtverkets medverkan.


Vill du veta mer om Kompetensförsörjningsdagarna?

Programmet och presentationerna under dagarna hittar du på Reglab.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt: Camilla Karlsson