Tillväxtverket

Tillförordnad chef för Intern service

Nuvarande enhetschef för Intern service, Helena Nygren ska arbeta som konsult i sitt nystartade företag med projektledning av kontorsflyttar och lokalförändringsprojekt. Hon är därför tjänstledig ett halvår framöver. Ny tillförordnad enhetschef från 15 november blir Homan Sadat som sedan 2016 arbetar på Förvaltningsavdelningens stab.

Homan

Hej Homan.

Grattis till nya uppdraget, hur känns det?

- Spännande. Det blir en ny, rolig utmaning med ett chefsuppdrag där jag ska motivera medarbetarna och ta tillvara på deras utvecklingskraft och styrkor.

Vad är enhetens utmaningar framåt?

- Jag vill och behöver förstås lära känna medarbetarna och verksamheten på enheten. Sedan blir det nog tydligare vad som eventuellt behöver utvecklas.

Vad lockade dig att ta uppdraget?

-Jag kände mig redo att ta ett större ansvar och det känns som en bra grupp med viktigt uppdrag. Intern service som funktion är inblandade i många processer som påverkar medarbetarnas vardag, allt från reception och växel till konferensrummens utrustning.