Tillväxtverket

Lednings­grupp 31 oktober: Projekt startar för strategiskt innovations­arbete

På ledningsgruppens dagordning den 31 oktober stod utvärderingar av biltestverksamheten i Arjeplog och Arvidsjaur och av Facebooks etablering i Luleå. En annan punkt handlade om innovativ förmåga till nytta för våra kunder.

Biltestindustrin är viktig i Norrland men den behöver kompletteras

Fredrik Olofsson (Kapitalförsörjning) informerade om en analys av biltestverksamheten i Arjeplog och Arvidsjaur som Sweco har gjort på uppdrag av Tillväxtverket. Staten, både nationellt och regionalt, investerar mycket i området, bland annat i hotellutbyggnad. Säsongen är dock kort och ser ut att bli kortare när bilföretagen effektiviserar. Utvärderingen visar på blygsam utveckling av omsättning och sysselsättning i hotellföretagen. Det som behövs är året-runt-verksamhet och mer kvalificerade arbeten. Kompetensförsörjning blir då en central fråga.

- Det här är viktig information för det regionala tillväxtarbetet, konstaterade gd. Tillväxtverket behöver bidra till större fokus på kompetensförsörjning och en breddad verksamhet i regionen.

Fredrik berättade också om en utvärdering av Facebooks etablering i Luleå. Etableringen bidrog 2016 till drygt 240 arbetstillfällen i regionen och drygt 400 i riket. Mer om utvärderingen finns att läsa i pressmeddelande från Tillväxtverketlänk till annan webbplats

Ledningsgruppen fick en lektion i Office 365 och samarbete i Sharepoint

Mattias Åsander (Förvaltning) gav sina kollegor en snabblektion i Office 365 och Sharepoint. Vad är vad och när använder vi oss av de nya möjligheterna? Mattias har skapat en gemensam yta för ledningsgruppen i Sharepoint. Den ska successivt ersätta bland annat de gemensamma mappar på G:. Inte helt självklart hur strukturen ska byggas, tyckte ledningsgruppen. Det blir en bra övning inför att hela myndigheten ska lära sig att hantera Sharepoint.

En handlingsplan ska tas fram för stärkt innovativ förmåga

Förra hösten inventerade en arbetsgrupp under ledning av Bosse Olsson (Förvaltning) hur vi står oss inom de områden som värderas i tävlingen Sveriges modernaste myndighet. En slutsats var att vi behöver arbeta mer strategiskt och samordnat med innovation till nytta för våra kunder. Det behöver vi göra oavsett tävlingen.

Stärkt innovativ förmåga med kunden i fokus hjälper oss att leverera de resultat vi vill se inom resultatområdena i den nya styrstrukturen. Vår medarbetarpolicy uttrycker att ”vi ska visa mod och initiativkraft för att förbättra, förenkla och förnya verksamheten”. Det behöver vi stimulera genom att jobba med kulturen, utveckla stödjande strukturer, metoder med mera.

Det finns mycket kompetens och erfarenhet i myndigheten. Många initiativ tas. Det som saknas är en långsiktig ambition och plan för hur vi ska öka vår innovativa mognadsgrad och arbeta mer samordnat.

Anna Johansson (Förenkling), Aslög Odmark (Gd-stab) och Lena Carlsson (Kunskapsutveckling) hade förberett ett diskussionsunderlag till ledningsgruppen och presenterade förslag på uppdrag till en projektgrupp. De betonade särskilt att alla delar av Tillväxtverket har anledning att fokusera på sin kund. Det kan handla om vår sopsortering som ska vara enkel att förstå för oss som jobbar här eller hur vi utformar de regionala dialogerna och tar hand om resultatet av dem.

Ledningsgruppen gick på trions förslag vilket innebär att Henrik Arwidsson (Förenkling) kommer att leda ett arbete fram till jul som syftar till att ta fram en handlingsplan för vad vi behöver göra 2018-2020 för att flytta fram positionerna. Gd är beställare av projektet.

En positiv bieffekt av att ha en plan i bagaget är att det ökar våra möjligheter när vi kandiderar i tävlingen Sveriges modernaste myndighet 2019!