Tillväxtverket

Koldioxid­snåla innova­tioner i fokus vid projekt­ledarträff

Kommersialiserings­möjligheter och EU:s regelverk för regionalfonden var på agendan när Tillväxtverket och Energimyndigheten arrangerade en nätverksträff för projektledare, från hela landet, som beviljats EU-finansiering för arbete med koldioxidsnåla innovationer. Motorn i dialogerna var förenkling, samarbetsmöjligheter och en vilja att förändra.

Projektledarträff inom Klimatsynk om klimatsmarta innovationer

Synergier mellan regioner

- Vi kommer närmare lösningar och allianser under projektledarträffarna, säger Thomas Bajer, projektledare för EU-projektet The Wood Region.

Nätverksträffen är en av flera aktiviteter som myndighetssamarbetet Klimatsynk och Tillväxtverkets Innovationsynk arrangerar. Syftet med aktiviteterna är att främja samarbete, bidra med kunskap, skapa synergier och undvika överlappningar mellan projekt på regional nivå och mellan projekt på regional och nationell nivå.

Horisontella kriterier och statsstödsregler som verktyg

Dagen inleddes med en orientering i djungeln av EU:s regelverk. Projektledarna fick en crash course kring statsstödsregler och horisontella kriterier med förslag på hur arbetet kan förenklas och förbättras. Tillväxtverkets experter deltog med kunskap, erfarenheter och goda exempel. Framförallt en fråga öppnade för diskussion: Vad har jämställdhet och integration för roll i ett projekt som handlar om en klimatsmart biltvätt? Frågan blev en övning som tydliggjorde att flera positiva effekter kan skapas från ett och samma projekt och att horisontella kriterier kan vara ett verktyg till att hitta nyttorna. EU:s tre horisontella kriterier är: jämställdhet, integration och miljö.

Aktivieter vid projektledarträff inom Klimatsynk

Workshop under projektledarträffen

Marknadsnära projekt

En framgångsfaktor till långsiktigt lyckade projekt är att projektidén testas i verkliga miljöer innan den introduceras på marknaden. På eftermiddagen berättade en representant från Water Innovation Accelerator om hur projekt kan jobba med affärsutveckling och partners för att skapa mer konkurrenskraftiga produkter och tjänster. Water Innovation Accelerator har skapat en marknadsplats där innovationsprojekt kan lära av varandra genom att arbeta i en öppen testmiljö, så kallad "öppen innovation".

Skogens innovationskraft

Skogsråvarans roll var ett hett samtalsämne under eftermiddagen. Skogen som innovationsstoff är en viktig möjliggörare för flera projekt och affärsutvecklingsmöjligheterna oändliga enligt projektledarna. Träråvara är också en källa till protein och gamla markarealer kan i kombination med skogsbruk och jordbruk maximera nyttan av marken och skapa nya affärsmöjligheter. Detta var några idéer som lockade till debatt under eftermiddagens workshop. En gäst som bidrag till de intressanta diskussionerna var Wictoria Bondesson från LRF, Lantbrukarnas Riksförbund, som bjudits in för att prata om framtidens innovationer.

Läs mer på klimatsynk.selänk till annan webbplats