Tillväxtverket

Svenska EU-projekt uppmärksammas i Panorama

Sammanlagt 13 sidor i oktobernumret av EU-kommissionens magasin Panorama ägnas åt EU-finansierade projekt över hela Sverige, och särskilt i Norra Mellansverige.

Detta nummer av Panorama har som tema innovationer och deras roll för utveckling av regioner. Som särskilt exempel lyfter man fram Norra Mellansverige, där man med hjälp av finansiering från EU framgångsrikt arbetar med att omvandla ekonomin från att vara starkt beroende av skogen, malmen och stålindustrin mot att bli en mer modern kunskapsekonomi.

Västra Götalandsregionen lyfts också fram för sitt arbete med smart specialisering.

På två bildsidor speglas 12 projekt från flera andra programområden i Sverige.

Ladda ned Panorama härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster