Tillväxtverket

Avdelning Företag får fem enheter

Vartefter delar av vår nya organisation är fackligt förhandlad och beslutad presenteras den här på Medarbetarsidorna. Avdelningen Företag får från och med årsskiftet fem enheter.

Avdelningens uppdrag är att bidra till hållbar tillväxt och växande företag i hela landet, främst genom att stödja företagen att ta sig an sina främsta utmaningar och genom att skapa förutsättningar för att företag som vill och vågar också ska kunna växa.

TIm

- Vi får ett tydligare fokus för att kunna leverera mot Tillväxtverkets nya resultatområden. Jag har också tänkt mycket på att skapa rimliga men utmanande chefsuppdrag. Därför skapas en ny enhet – kompetensförsörjning och digitalisering, säger Tim Brooks, avdelningschef Företag.

Arbetsnamn på fem enheter och övergripande verksamhet i dem

Kapitalförsörjning – chef Göran Lättman

Finansiering är ett av våra erbjudanden. På kapitalförsörjningsenheten samlar vi kunskap samt har konkreta erbjudanden till företag. Våra erbjudanden om stöd är det regionala investeringsstödet och transportbidraget. Vi finansierar också riskkapitalfonder som förvaltas av ALMI Invest och Europeiska Investeringsfonden (så kallade finansieringsinstrument).

Affärsutveckling – chef Karin Rydén

Företag ska växa genom internationalisering och innovation. Enheten för affärsutveckling ska bidra till att skapa fler affärer genom just internationalisering och innovation. Här samlas Regionala exportcentra, Enterprise Europe Network, internationaliseringscheckar, Demomiljö och Start-up Sweden.

Entreprenörskap – chef Helena Nyberg Brehnfors

Flera branscher och grupper möter större utmaningar i att starta och utveckla sitt företagande. Vi arbetar för att förbättra förutsättningarna för företag inom branscher där potentialen idag inte nyttjas fullt ut och för att alla ska kunna förverkliga och utveckla sitt entreprenörskap på lika villkor. Det handlar till exempel om att främja nyanländas företagande, socialt entreprenörskap samt företag inom kultur- och besöksnäring.

Miljö och innovation – chef Regina Summer

Miljö och innovation är centrala för att få hållbar tillväxt och växande företag i hela landet. Enheten Miljö och innovation ska jobba med att ge de bästa förutsättningarna för företag i alla regioner att växa utifrån sina styrkor och utmaningar. Här samlar vi Nationella regionalfondsprogrammet, Smart specialisering, kunskapsstöden för innovation och miljö (Klimatsynk).

Kompetensförsörjning och digitalisering – chef ska rekryteras

Kompetensförsörjning och digitalisering är två av företagens största utmaningar enligt flera rapporter, inte minst Företagens villkor och verklighet. Genom att skapa en ny enhet samlar vi våra krafter för att stödja företagen att hitta rätt kompetens och med den digitala omställningen. Smart industri kräver både att företag hittar rätt kompetens och att man tar till sig de nya möjligheter som digitalisering ger – därför samlar vi avdelningens satsningar på kompetensförsörjning, smart industri och digitalisering i den nya enheten.

Nuläget omorganisationen

Regioner och Förvaltning är ej klara. Kommunikation kvarstår som idag. Information om övriga klara avdelningar, Förenkling och Kunskapsutveckling, hittar du på samlingssidan Förändring av organisationen.