Tillväxtverket

Kunskaps­utvecklings organisation

Vartefter delar av vår nya organisation är fackligt förhandlad och beslutad presenteras den här på Medarbetarsidorna. Enhetsstrukturen för den nya avdelningen Kunskapsutveckling är nu klar. Avdelningens tre enheter består, men en byter namn.

Avdelning Kunskapsutvecklings uppdrag är att stärka Tillväxtverkets analys-, uppföljnings- och utvärderingsförmåga och att bygga upp ett datalager som kan användas för mer datadrivna analyser.

Lena Carlsson

- Det är särskilt viktigt för avdelningen att ta fram relevanta och användbara underlag som kan vara till nytta för att utveckla myndighetens verksamhet till exempel de olika erbjudanden vi har till våra kunder. Vi jobbar också för att förbättra hur vi systematiskt arbetar med kunskapsutveckling, säger Lena Carlsson, tillförordnad avdelningschef.

Tre enheter och övergripande verksamhet i dem

Kunskapsutveckling har i dag tre enheter och så kommer det att fortsätta.

- En av enheterna byter dock redan nu namn för att bättre reflektera enhetens verksamhet, säger Lena Carlsson.

Enheterna blir Analys; Uppföljning och utvärdering; Data och systemstöd (tidigare Stödärendesystem på Förvaltningsavdelningen),

Analys

Enheten genomför olika analyser för kunskapsutveckling och lärande inom näringspolitiken och för hållbar tillväxt och utveckling i gles- och landsbygder.

Uppföljning och utvärdering

Enheten arbetar för stärkt lärande och ökat fokus på resultat inom myndigheten och bland myndighetens målgrupper. Enhetens mål är att bidra till en effektivare verksamhet, genom kunskap och lärande från uppföljning och utvärdering.

Data och systemstöd

Enheten förvaltar och vidareutveckla systemstöd för stödärendehantering i hela kedjan från stödansökan, via beredning och beslutsfattande, till uppföljning och rapportering. Enheten bidrar också till verksamhetsutveckling och lärande av myndighetens samlade data genom att utveckla och implementera ett datalager som också ska stödja öppna data.

Vem ska jobba var?

Den förändring som har förhandlats betyder att ett fåtal personer inom avdelningen byter enhet vid årsskiftet. Skälet för det är i huvudsak att samla vårt viktiga arbete med att utveckla och förvalta olika databaser och system på ett ställe i avdelningen. Det finns många gemensamma frågor som utvecklas bättre tillsammans och det kan underlätta uppbyggnaden av ett datalager från flera olika källor som är högt prioriterat om arbetet samlas på en enhet.

Alla chefer fortsätter i sina roller.