Tillväxtverket

Projekten som ska stärka det gotländska närings­livet

Den 21 september träffade vår enhet Regionalt tillväxtarbete och Region Gotland medarbetare från 14 projekt för att diskutera hur det gotländska näringslivet ska stärkas långsiktigt. 

Träffen genomfördes inom satsningen Hållbara Gotland 2016-2020 som ger utvecklings­aktörer möjlighet att genomföra insatser som långsiktig skapar hållbar tillväxt inom något eller flera av dessa insatsområdena:

  • ny industriell utveckling
  • livsmedel och maritima näringar
  • besöksnäring och kultur
  • digitalisering
  • kompetensförsörjning.

Många beröringspunkter mellan projekten

Projekten uppskattade erfarenhetsträffen, att träffas och få möjlighet till kunskapsutbyte mellan nationell-, regional- och projektnivå samt att få en helhetssyn på programmet.

Både diskussionerna under dagen och vår utvärdering efter träffen visade att det finns många beröringspunkter och möjligheter till att samverka mellan projekten och att de  uppskattar att ha ett forum att diskutera frågorna i.

Av den anledningen kommer Tillväxtverket att tillhandahålla en digital lärande- och samverkansplattform för att underlätta löpande kunskapsöverföring.

Tillsammans med Region Gotland kommer Tillväxtverket att genomföra erfarenhetsträffar två gånger per år fram till och med 2020, för att ta tillvara idéer, skapa förutsättningar för ett gott genomförande och dra lärdomar. 

Läs mer om uppdraget Hållbara Gotland

Innehållsansvarig: Monika Kväl