Tillväxtverket

Tillväxtverket på Social innovation Summit

Social innovation Summit är Sveriges årliga mötesplats för social innovation. I år äger den rum i Malmö den 14–15 november och årets tema är Creating Value, det vill säga hur sociala innovationer kan skapa värde för företag, organisationer och samhället i stort. Carin Persson, koordinator för Ett öppet näringsliv berättar om Tillväxtverkets deltagande.

Bild på medarbetare

Varför deltar vi?

Det är en viktig arena där många aktörer samlas och utbyter kunskap och erfarenhet. Sociala innovationer används allt oftare för att möta samhällsutmaningar och vi vill dela med oss av den kunskap vi har efter att ha arbetat med socialt entreprenörskap i många år. Lika viktigt är det att vi lyssnar av vad andra aktörer och framförallt entreprenörerna själva har att säga.

Hur deltar vi?

Vi är en av tre huvudpartners och vi kommer att hålla i ett seminarium om stöd till sociala entreprenörer. Johanna Giorgi kommer också att delta i en panel på temat ”Creating value” där bland annat frågor om hur vi värderar det omätbara som lycka, välmående och ren luft ska diskuteras.

Fakta

Tillväxtverket har för närvarande två regeringsuppdrag inom socialt företagande:

  • Uppdrag att utarbeta och genomföra ett nationellt program för sysselsättningsfrämjande insatser genom arbetsintegrerande sociala företag
  • Uppdrag att främja och utveckla kunskap om socialt entreprenörskap