Tillväxtverket

Arbetsmiljö­utbildning pågår

Chefer och skyddsombud får på en utbildning denna och nästa vecka lära sig mer om arbetsmiljöns olika områden

Utbildningen handlar om vilka regler och verktyg som finns för att stötta oss i vardagens utmaningar som till exempel krav, stress och även hur vi har det i vår fysiska arbetsmiljö. Ett fungerande arbetsmiljöarbete är avgörande för att främja god hälsa och förebygga orsaker till ohälsa på jobbet.

Utbildningen uppskattas av enhetschefen Ingrid Arltoft Henriksson.

Bild på medarbetare

- Som chef behöver du alltid fräscha upp dina kunskaper. Vi har en bra fysisk arbetsmiljö på Tillväxtverket, men den sociala och organisatoriska arbetsmiljön är viktigt att jobba med för oss, säger Ingrid.

Nyttigt med dialogen

Att chefer och skyddsombud går utbildningen och grupparbetar tillsammans är effektivt.

Bild på medarbetare

- Det bästa är att vi gör detta tillsammans. Vi ser att vi som skyddsombud och chefer har samma bild av hur vi vill ha vår arbetsmiljö och hur arbetet ska ske, säger Cecilia Ankarstig som är skyddsombud.

Alla har en roll

Skyddsombuden företräder alla medarbetare, även chefen, och ska verka för en god arbetsmiljö. Men alla medarbetare är självklart viktiga i arbetet, uttryckt i vår medarbetar- och chefspolicy: ”Som medarbetare bidrar jag till en god arbetsmiljö”.

Annika

- Hela policyn handlar ytterst om arbetsmiljö. Till exempel att chefen ska tydliggöra mål för och ha en regelbunden dialog med mig som medarbetare, så det blir tydligt för mig vilka förväntningar som finns och vem som kan hjälpa mig vid behov. Medarbetaren behöver samtidigt uttrycka sina behov av stöttning. Det är ett samspel, säger Annika Paulsson, HR-strateg.

Annika fortsätter:

- Nu hoppas vi att samtalet fortsätter på enheterna och att vi når målet att bli ett framgångsrikt arbetsmiljöteam!