Tillväxtverket

Ledningsgrupp 5 september: Workshop om mål

Förenkling av vår interna styrning var huvudfrågan på ledningsgruppens möte förra veckan. En annan punkt på dagordningen handlade om hur vi ska arbeta med årsredovisningen för 2017.

Under ledning av analyschef Jens Heed fick ledningsgruppen prova att formulera mål för de resultatområden som ska bli en del av vår förenklade styrning.

Vad är det som bör förändras och hur kan just vi bidra?

Mattias Åsander var ordförande för mötet. Gunilla Nordlöf var på resa i Tyskland för att diskutera samarbete kring smart industri och digitalisering och det innovationspartnerskap som länderna kom överens om i samband med Angela Merkels besök i Sverige tidigare i år.

Mattias berättade att Tillväxtverkets styrelse gav positiv feedback på våra tankar om en förenklad styrning vid sitt möte i förra veckan. Styrelsen kommer att ha ett extra möte den 23 oktober. Då ska den besluta om en reviderad verksamhetsstrategi med bland annat resultatområden med mål som talar om vad just Tillväxtverkets verksamhet ska ge för resultat de närmaste tre åren.

Större delen av ledningsgruppens möte användes för workshop. Under ledning av Jens Heed fick avdelningscheferna arbeta med att föreslå mål för de tänkta resultatområdena. En inte helt lätt uppgift. Gruppen fick de här frågeställningarna att utgå ifrån:

  • Vem/vilka är det våra insatser bör förändra något för?
  • Vad är det som bör förändras?
  • Vilket problem är det som våra insatser bör lösa?
  • Är det mätbart
  • Hur stor förändring kan vår egen verksamhet bidra till inom en 3-årsperiod?

Resultaten från workshopen kommer att bearbetas vidare i de olika avdelningsledningarna och tas upp igen vid ledningsgruppens möte den 19 september. Vid chefsmötet den 28 september kommer ledningsgruppen att presentera den nya styrstrukturen. Då går också startskottet för höstens verksamhetsplanering.

Dags att börja arbetet med årsredovisningen för 2017

Ett år går snabbt. Nu är det dags att börja arbetet med årsredovisningen för 2017. Homan Sadat (förvaltning) informerade ledningsgruppen om hur processen är tänkt att se ut. Tidsplanen är tidigarelagd en månad för att det inte ska bli stressigt på slutet.Det är många som bidrar till innehållet i årsredovisningen. Med ett stort antal skribenter blir kvalitetssäkring av texterna en utmaning. Ledningsgruppen diskuterade bästa sättet för det. Cheferna ansvarar förstås, ett komplement kan liksom förra året vara ett redaktionsråd. Homan fick i uppdrag att komma med alternativa förslag.