Tillväxtverket

Fokus på fyra områden i Hela Sverige-satsning

Regeringen presenterade i dag, 7 september, en så kallad Hela Sverige-satsning. Totalt viks 1,2 miljarder kronor i budgeten. Flera delar i paketet är inom områden där Tillväxtverket redan har uppdrag. Hela Sverige-satsningen innehåller fyra områden: service och goda levnadsvillkor, gröna jobb, företagande och utbildning samt infrastruktur.

Här är några exempel på insatser som drivs av eller har koppling till Tillväxtverket:

  • Enklare vägar till jobb inom gröna näringar
  • Regionala exportcentra i samtliga län
  • Stöd för industrin på regional nivå, främst med fokus på digitalisering
  • Investering för att förbättra internet i glesbygd
  • Särskilt stöd till Campus Gotland
  • 200 miljoner kronor till Norrlandsfonden
  • Utökade medel till Visit Sweden för att utveckla turismfrämjande insatser

Mer om Hela Sverige-paketet i Regeringens pressmeddelandelänk till annan webbplats