Tillväxtverket

Stort intresse att lära om Östersjö­programmet

Det informationsmöte som Tillväxtverket arrangerar 7 september för projekt inom Östersjöprogrammet möter så stort intresse att man har fått säga nej till deltagare.

­– Det är glädjande att intresset är så stort. Uppenbarligen finns det ett behov av att få information om aktuella frågor i programmet, säger Tommy Anjevall, enhetschef på Internationell regionsamverkan. Vi har bytt till en större lokal i Stockholm än den planerade, men vi får ändå säga nej till personer som vill delta.

Östersjöprogrammet (inte att förväxla med Östersjöstrategin), eller Interreg Baltic Sea Region, är ett av de 14 EU-finansierade Interregprogram som Sverige kan delta i. Elva nationer samarbetar i programmet, vars övergripande mål är att skapa en innovativ, tillgänglig och hållbar Östersjöregion.

Tillväxtverket genomför så kallad First level control för projekten i programmet, vilket innebär att vi granskar ekonomi och aktiviteter i projekten.

Programsekretariatet finns i Rostock i Tyskland, och från sekretariatet kommer två personer till informationsmötet.

De över 70 deltagarna vid mötet kommer att få information om hur det går i programmet och vilka regler som gäller för vad projekten kan göra och inte göra.

Rädda Östersjöns miljö, förbättra transporterna, nätverk för forskare – läs mer om vad projekten i Östersjöprogrammet görlänk till annan webbplats