Tillväxtverket

Nya styrelse­ledamöter på första mötet

De är utsedda av regeringen och ansvarar för vår verksamhet. På tisdagen samlades Tillväxtverkets styrelse, den här gången med fyra nya ledamöter.

Stryelsen fotograferas inför sitt uppdrag

Margareta Dahlström, professor i kulturgeografi vid Karlstads universitet, är en av Tillväxtverkets nya styrelseledamöter sedan 1 juli i år. På tisdagen deltog hon på det första styrelsemötet i Stockholm. Under lunchen fotograferades de nya ledamöterna av fotografen Jenny Unnergård från Maskot bildbyrå.

Myndighetens strategiska inriktning var en av flera punkter på dagordningen. Arbetet kommer att fortsätta vid ett extrainsatt styrelsemöte i oktober. De fyra nya ledamöterna är:

Margareta Dahlström, professor i kulturgeografi vid Karlstads universitet

Carl Melin, forskningsledare hos tankesmedjan Futurion

Sara Wallin, vd Almi Väst

Gunnar Holmgren, landshövding i Västernorrlands län

Kristina Alsér, före detta landshövding i Kronobergs län, fortsätter som styrelsens ordförande.

Samtliga ledamöter i Tillväxtverkets styrelse

Om styrelsens uppdrag