Tillväxtverket

Hur är det med vår informations­säkerhet?

Gunnar Wennerholm

Med anledning av händelserna hos Transportstyrelsen ställer vi ett par frågor till vår IT-strateg Gunnar Wennerholm.

Hur ser det ut med outsourcing av it-drift på Tillväxtverket?

Tillväxtverket har outsourcat delar av sin it-drift på externa leverantörer och detta har gjorts efter att nödvändiga säkerhetsåtgärder har vidtagits. Tillväxtverket hanterar inte uppgifter som är känsliga för rikets säkerhet.

Hur arbetar vi framåt med dessa frågor?

Det bedrivs ett ständigt informationssäkerhetsarbete inom myndigheten och det som nu har hänt inom andra delar av statsförvaltningen kommer säkert att ge ett ökat fokus på säkerhetsfrågorna framöver. Samtliga medarbetare behöver vara medvetna om när, var och hur olika handlingar får hanteras i verksamheten. Avdelning Förvaltning kommer att återkomma till dessa frågor under hösten, bl.a. inom ramen för arbetet med ett digitaliserat arbetssätt.