Tillväxtverket

Näringslivet i fokus på FN-möte om Agenda 2030

Entreprenörskap är ett kraftfullt verktyg för att hitta och sprida hållbara lösningar. Det var Gunilla Nordlöfs huvudbudskap när hon företrädde Sverige på FN:s årliga uppföljningskonferens för Agenda 2030 i mitten av juli.

Den svenska delegationen på FNs toppmöte 2017 om Agenda 2030

Den stora svenska delegationen avspeglar ett brett engagemang för Agenda 2030.

Tillväxtverkets generaldirektör var en av närmare 30 personer i den breda svenska delegation som deltog på konferensen i New York. Delegationen leddes av civilminister Ardalan Shekarabi, som ansvarar för genomförandet av Agenda 2030 i Sverige.

I delegationen ingick flera företrädare från näringslivet än vid tidigare konferenser. Carola Lemne, VD för Svenskt näringsliv, höll till exempel ett tal om näringslivets centrala roll för Agenda 2030 – i Sverige och globalt.

Skandias VD var inne på samma linje när han äntrade talarstolen.

- Näringslivet är ”The Doers”, helt nödvändiga för att nå de globala målen, sa Frans Lindelöw.

Miljö och utveckling hänger ihop

Agenda 2030 antogs på ett toppmöte i FN 2015. Utvecklingsagendan består av 17 globala mål där miljö och utveckling ses som integrerade frågor.

Årets uppföljningskonferens arrangerades den 10–19 juli i New York och samlade över 2 500 deltagare. 44 av de medverkande länderna valde att lämna en skriftlig rapport om hur de arbetar för att uppnå de globala målen, däribland Sverige.

Den svenska rapporten säger bland annat att samarbete har byggt Sverige starkt och att Sverige har kommit långt i genomförandet av vissa mål såsom utbildning, jämställdhet, hälsa och infrastruktur.

- Sveriges rapport blev mycket väl mottagen, berättar Gunilla Nordlöf. Många var speciellt intresserade av att höra hur vi lyckas med samarbeten mellan olika aktörer – akademin, näringslivet, det offentliga, civilsamhället.

Utveckling kräver innovation

Enligt rapporten är dock ett av de globala målen en betydande utmaning att nå för Sverige: Hållbar konsumtion och produktion. Flera utmaningar finns också kopplat till ojämlikhet, till exempel att många nyanlända och utlandsfödda har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

Flertalet av de globala målen kräver en innovationsdriven utveckling, konstaterar också regeringen i sin rapport och lyfter fram alla de insatser som görs inom innovationspolitiken.

- Tillväxtverket arbetar dagligen med många av de utmaningar Sverige står inför, kommenterar Gunilla Nordlöf. Det handlar om allt från att underlätta företagande bland nyanlända till att bidra till förnyelse i industrin.

Fler inser att företagen har en viktig roll

Innovation och entreprenörskap var också temat för ett av de tre sidoevent till konferensen som Sverige arrangerade, med Gunilla Nordlöf som en av paneldeltagarna.

- Vi lyfte fram innovation och entreprenörskap som draglok i omställningen till ett hållbart samhälle, berättar Gunilla Nordlöf.

- Att företagen har en viktig roll i arbetet för en hållbar utveckling har ju länge varit självklart för oss på Tillväxtverket, tillägger Gunilla Nordlöf. Men mitt intryck från konferensen är att den insikten nu har landat hos många fler. Det gör mig optimistisk inför det fortsatta arbetet med Agenda 2030!

Läs mer

Ladda ner rapporten ”Sverige och Agenda 2030”länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer om de globala hållbarhetsmålenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Mer om Tillväxtverkets syn på hållbar tillväxt