Tillväxtverket

Turism har blivit en näring att räkna med

Den 19 juni presenterade Tillväxtverket siffror om hur mycket turismen bidrar till svensk ekonomi. Det är mycket, kunde vår Sofi Sjöberg berätta i sin dragning.

Turismens årsbokslut

Mikael Damberg, Tim Brooks och Sofi Sjöberg

Turismens årsbokslut eller Fakta om svensk turism, som rapporten heter, är en av de större nyheterna från Tillväxtverket varje år. Kanske den största. Turism är ett medialt tacksamt ämne och siffror om omsättning, exportvärde och sysselsättning är vi ensamma om att sammanställa. Rapporten brukar intressera såväl riksmedier som branschmedier och regionala medier. Detta år var inget undantag.

Turismens Årsbokslut 2016 - Turismen i Sverige ökar och skapar tusentals nya jobblänk till annan webbplats

Intresset för turism som näring ökar också

I år presenterade vår analytiker Sofi Sjöberg siffrorna den 19 juni i Västerås. Vi erbjöd också medier att komma till en kortare pressträff i Stockholm senare samma dag.

Näringsdepartementet visade redan tidigt i år intresse för att medverka på något sätt när vi planerade vår presentation. Därför var närings- och innovationsminister Mikael Damberg på plats i Västerås på morgonen och i Stockholm på eftermiddagens pressträff vid Moderna museet.

Susanne Daregård har gått igenom mediagenomslaget och ser att det blivit mer än 50 nyheter från hela landet, bland annat inslag i TV4 Nyheterna, en TT-artikel som nådde ut i landet, rapportering i VLT i Västerås och artiklar i flera branschmedier. Aftonbladet skrev bland annat i ingressen. ”Turismen växer så det knakar i Sverige. Inte minst ökar antalet besökare från länder utanför Europa kraftigt. Förra året ökade till exempel antalet kinesiska gäster med 25 procent. Sverige är stekhett som turistland.” Nyheterna handlar annars framför allt om att turismen skapat 11 000 nya jobb i Sverige senaste året.

Susanne har ett nioårigt perspektiv på hur media har hanterat siffrorna om turism.

– Då var det inte ovanligt att dessa nyheter hamnade på tidningarnas kultursidor. Turismen betraktades inte som en näring att räkna med på ekonomiredaktionerna. Idag råder det ingen tvekan om att turismen skapar hundratusentals jobb och ger stora exportintäkter till Sverige, säger Susanne.

Kanske är det heller inte någon tillfällighet att turismen har förflyttat sig på tidningssidorna.

– Jag minns när Tillväxtverket var en ganska ny myndighet och vi hade ett seminarium under Almedalsveckan. Då satte vi rubriken: Turismen - vår nya basnäring? Det blev lite av en vändpunkt för hur medierna därefter har hanterat turismen.