Tillväxtverket

Full fart framåt på området nyanlända och företagande

Mycket har hänt sedan vi startade våra första insatser för nyanlända under hösten 2015. Vi har gjort studier, startat en mängd nya samarbeten och drivit projekt. Och det här är bara början, i höst drar till exempel vårt nya regeringsuppdrag ”Främja företagande bland nyanlända” igång.

Det har faktiskt hänt så mycket att vi först nu kunnat samla tankarna något för att berätta om vad vi åstadkommit. Men nu kan vi faktiskt säga att vi vet en hel del om hur vi kan underlätta integration och samtidigt stimulera nyföretagande och hjälpa svenska företag att bli mer konkurrenskraftiga.

Vad som hela tiden har varit klart är dock vad vi vill åstadkomma. Historiskt sett har det tagit åtta år för en nyanländ att etablera sig i Sverige. Samtidigt skriker svenska företag efter kompetens bland annat för internationalisering och vi behöver dessutom nya livskraftiga företag. Allt det här vill vi ändra på genom Tillväxtverkets insatser för nyanlända.

Ny kompetens, nya företag och snabbare integration

Om vi kan korta tiden för integration och underlätta asylsökandes och nyanländas etablering så har vi betydligt bättre möjligheter att ta vara på den kompetens och erfarenhet och inte minst den entusiasm som finns hos asylsökande och nyanlända. Det är under deras första tid i Sverige som vi har störst chans att få nya företag och kompetens till befintliga svenska företag.

Goda resultat på kort tid

Receptet är enkelt, men det är klart att det är lättare sagt än gjort att nå upp till högt ställda mål. Vi har dock kommit en liten bit på väg. I våra projekt skapades drygt 100 praktikplatser, ett 20-tal anställningar och ett 80-tal företag. Vi samarbetade med ett 40-tal aktörer som under året kommer att utveckla modeller för enklare vägar till jobb. Vi har tagit fram tre studier och två publikationer som också översatts till engelska, arabiska och persiska.

Utifrån våra studier och projekt har vi också kommit fram till en rad rekommendationer för vårt fortsatta arbete som vi tycker är särskilt viktiga:

 • Möjliggör spårbyte för företagare
 • Gör det lättare att få undantag från arbetstillstånd, AT-UND och samordningsnummer
 • Utred effekterna av tillfälliga uppehållstillstånd
 • Fortsätt utveckla tidiga företagsförberedande insatser
 • Kartlägg asylsökande och nyanlända med företagarbakgrund och intresse för företagande.
 • Se över möjligheterna till alternativ finansiering
 • Stärk jämställdhetsperspektivet
 • Gör det enklare att öppna bankkonto/företagskonto
 • Utveckla en framgångsrik modell för att fånga upp asylsökande och nyanlända med intresse och erfarenhet av företagande
 • Kompetensutveckla i företagande i samarbetande myndigheter
 • Samordna nationell information
 • Ta fram information på fler språk
 • Erbjud branschspecifika nätverksträffar

Läs mer om vad rekommendationerna innebär

Mer att läsa om nyanlända och företagande

Mer information och kontakt

Vill du ha mer information om Nyanländas företagande?
Kontakta Lejla Babajic Löfgren

Vill du ha mer information om enklare vägar till jobb och kompetens?
Kontakta Eva Johansson

Innehållsansvarig: Malin Osterman Hallare