Tillväxtverket

Om förenk­ling, digitali­sering och resultat - i Estland

Hur arbetar man med förenkling, digitalisering och resultatfokus i Estland? Det fick Per Folkeson, Maria Wall och Catrin Jonsson från Verksamhetsstöd veta mera om när de bland annat besökte Finansministeriet i Estland.

Några intressanta slutsatser från besöket:

  • E-signering är en självklarhet för befolkningen i alla myndighetskontakter sedan länge. Papper och underskrifter förekommer i ytterst få sammanhang.
  • Det är förbjudet för statliga aktörer att begära in data som redan finns inom staten. För att inte belasta företagen med onödig administration.
  • KIK (Miljö investeringscentret) arbetar systematiskt med ökad kundnöjdhet och använder bland annat fokusgrupper kontinuerligt som ett led i arbetet
  • Finansministeriet i Estland utreder en resultatbaserad modell som visar enhetskostnader för åtgärder inom energieffektivisering. Där modellen anger ett visst antal euro per minskad energiförbrukning (kWh) per kvadratmeter.
Bild från studiebesöket i Estland

Ett Peer to peer-besök

Studiebesöket var ett så kallat Peer to peer-besök i EU-kommissionens regi och var mycket välorganiserat, intressant och givande.

Vi träffade bland annat Innove som hanterar utlysningar, ansökningar och utbetalningar inom utbildning och kompetensförsörjning, http://www.innove.ee/länk till annan webbplats och KIK (Miljöinvesterings centret) som arbetar med projektansökningar inom hållbarhetsområdet, kik.ee/etlänk till annan webbplats. Under förra programperioden byggde centret bland annat ut reningsverk och vattensystemet i Estland så att andelen, som har tillgång till dricksvatten, har ökat till nära 100 procent från en ganska låg nivå. Vi träffade även Ministry of Finance som är regeringens expert på genomförandet av skatte-, finans- och finanspolitik: www.fin.ee/länk till annan webbplats

Arbetar du med finansiering inom EU-programmen och vill utbyta kunskap och erfarenheter med kollegor från andra EU-länder?
Genom Taiex Region Peer 2 Peer kan du och dina kollegor ansöka om att åka på ett studiebesök, anordna en workshop eller delta som experter i ett relevant forum. Läs mer och ansök på ec.europa.eulänk till annan webbplats

Innehållsansvarig: Catrin Jonsson