Tillväxtverket

­Vart är Östersjö­regionen och Europa på väg?

Framtiden var på agendan under Strategiforum i Berlin 13 - 14 juni. Ett av seminarierna hade temat "Looking towards 2030: Preparing the Baltic Sea Region for the Future" och arrangerades av Tillväxtverket tillsammans med Baltic Development Forum och CPMR Baltic Sea Commission.

Dr Christian Ketels

Dr Christian Ketels

Seminariet innehöll presentationer och en paneldiskussion kring frågorna Var är Östersjöregionen i förhållande till Europa och resten av världen och Hur ska vi agera för att påverka framtiden?

Rapporten ställer frågan: Var är Östersjöregionens röst?

Dr Christian Ketels presenterade en rapport som han skrivit tillsammans med Dr David Skilling på uppdrag av Tillväxtverket: The future of Europe and Globalization: Where is the voice of the Baltic Sea Regionlänk till annan webbplats.

Rapporten diskuterar hur Östersjöregionen påverkas av den senare tidens utveckling i världen.
Dr Ketels presenterade rapporten på seminariet och var inte enbart positiv till agerandet i Östersjöregionen. Han menar att vi i regionen snarare ser på vad som händer i omvärlden som ett faktum istället för att försöka påverka utvecklingen. Det saknas ett tydligt ledarskap och stora förväntningar läggs på att Tyskland ska lösa allt.

Hans huvudbudskap var tydligt:

– Fundera på vad vi som en region kan bidra med och gör vår röst hörd! Som region kan vi göra mer både för oss själva och för Europa. Om vi kan organisera en gemensam röst har vi möjlighet att påverka.

Efter förra årets händelser med Brexit och Trump så höjdes röster i Östersjöregionen mot protektionism och nationalism, men utöver detta har det varit business as usual. Dr Ketels menade att det är viktigt att inte bara se på dessa händelser som problem, de står för ett missnöje som har byggts upp under en lång tid.

– Vi har inte lyckats lösa alla problem och både folk och regionen upplever att de har blivit frånsprungna i vår globaliserade värld. Genom att inte lyckas lösa olika ekonomiska problem har vi skapat globala vinnare och förlorare, menade Dr Ketels

Östersjöregionens roll har tidigare varit att riva barriärer nu handlar det istället om hur regionen kan bidra till den globala ekonomin och tillväxten.

Paneldiskussion om samarbete och ännu mera samarbete

Dr Kai Böhme, Director, Spatial Foresight, menade att det finns frågor som vi kan välja att samarbeta kring för att vi vill men att det även finns frågor som vi måste hantera tillsammans eftersom vi är små länder.

Mattias Landgren, statsråd på Näringsdepartementet, höll med Dr Ketels om att huvudbudskapet bör vara Act rather than adapt. Samarbete är ett nyckelord menade Mattias och hänvisade till att Stefan Lövén, vid Strategiforum i Stockholm i höstas, sände det tydliga budskapet att Östersjöregionen ska vara ledande och drivande. Alla styrnivåer behöver involveras för att uppnå detta och transnationellt samarbete ger ett mervärde till regionen.

Annika Annerby Jansson, vicepresident för CPMR och 2:e vice ordförande Region Skåne, ifrågasatte den dystra bilden som presenterades på seminariet. Hon menade att aktörerna i Strategiforums olika workshops, både regioner och företag, snarare visade en positiv syn och stark vilja att fortsätta arbeta och samarbeta i Östersjöregionen.

– Brexit innebär inte världens undergång, samarbeten med brittiska regioner kommer att fortsätta ändå, menade Annika Annerby Jansson.

Med en gemensam röst

Det gemensamma budskapet från seminariet var att vi har gjort mycket men kan göra mer. Samarbete behövs och tillsamman kan vi skapa en röst och påverka Europas framtid.

”När förändringens vindar blåser bygger vissa människor murar medan andra bygger vindmöllor. Det vi håller på med här idag är att bygga vindmöllor!”, avslutade Kai Böhme

Innehållsansvarig: Christina Imander

Vad är Strategiforum?

Strategiforum är det årliga forumet för EU:s strategi för Östersjöregionen. Syftet är att kommunicera arbetet med strategin och dess mål, att stimulera policydiskussioner, främja resultat och ge tillfälle till nätverkande. Strategiforum hålls i något av de åtta EU-länderna runt Östersjön och bjuder in aktörer på lokal, regional, nationell och EU-nivå.