Tillväxtverket

Nya Företagens villkor och verklighet - i höst

Den 14 september släpper vi 2017 års undersökning av Företagens villkor och verklighet. Först kommer huvudrapporten och därefter följer flera delrapporter med tema.

Vi gör undersökningen Företagens villkor och verklighet vart tredje år och den är unik i sitt slag eftersom den är så stor och fungerar som en bas för kunskap när det gäller hur företagare har det.

– Den har stor betydelse för hela Tillväxtverkets arbete och ger också viktiga inspel till näringspolitiken, säger projektledare Olof Dunsö.

Den 14 september presenterar vi alltså huvudrapporten på ett frukostseminarium här hos oss. Under hösten fördjupar vi oss med temarapporter om kompetensförsörjning, digitalisering och kapitalförsörjning.

– Rapporten om kapitalförsörjning spelar vi sedan in till Stora tillväxtdagen i Umeå 26 oktober som har just temat Staten och kapitalet, säger Olof Dunsö.

Arbetet med att analysera undersökningen och göra fler temarapporter fortsätter sedan även under 2018, även om vi ännu inte har någon detaljerad planering.

Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta mig.