Tillväxtverket

Regeringens skatte­­förslag - vad betyder de?

Sammanfattningsvis handlar Regeringens skatte­förslag för 2018 inte om några stora förändringar i beskattningen av företag, men helheten är överlag negativ för företagen. Genomgående är konsekvensen störst för företagare i det övre inkomstskiktet. Energi och Transport är de branscher som påverkas särskilt mycket av skatteförslagen.

Läs en samlad översikt om regeringens skatteförslag för 2018 och av vad de handlar om samt våra kommentarer, om förslagen, vad de går ut på och vad konsekvenserna kan tänkas bli. Regeringens skatteförslagPDF

Innehållsansvarig: Ulf Savbäck