Tillväxtverket

Svenska startup-företag siktar mot Europeiska marknaden

47 representanter från svenska startups, från Umeå till Malmö, åkte till London för att träffa ett gäng investerare och storbolagspartners på deras hemmaplan. Under London Tech Week fick de svenska bolagen chansen att skapa kontakter för att ta sig in på den Europeiska marknaden.

Startup-företag i London

Längst fram: Marcus Liu, Regina Summer, Tillväxtverket, Helen Rönnholm, Business Sweden, Tomas Bennich, projektledare för Team Sweden Tech, ambassadör Torbjörn Sohlström samt Marika och Ulrika, svenska ambassaden.

Resan arrangerades av Tillväxtverket, genom Startup-Sweden, tillsammans med Business Sweden, Almi och Vinnova som tillsammans bildar Team Sweden Tech. Ett samarbete där man inriktar sig på att stötta svenska bolag inom just Tech-industrin.

Tomas Bennich, alla svenska startups bästa vän och ledare för projektet, och Team Sweden Tech har valt ut sju event under året där svenska bolag kommer få möjlighet att träffa investerare, partners och potentiella kunder. London Tech Week är ett av dem.

Ett stort tack till UK Trade, som är en del av Storbritanniens Utrikesdepartement, som öppnat dörrarna till många lokala aktörer.

Startup-bolad i London

Regina Summer talar på svenska residenset i London, här tillsammans med Sveriges ambassadör i London Torbjörn Sohlström till höger.

Startup-företag på mingel i London

De svenska startup-företagen minglar med ett trettiotal europeiska investerare. Ett arrangemang som arrangerades av Team Sweden Tech.

Innehållsansvarig: Marcus Liu