Tillväxtverket

Företagens behov i fokus när regionala export­center möts

I onsdags träffades representanter från de sex etablerade regionala exportcentren i Stockholm för att dela lärdomar och planera för framtiden. Företagens behov stod i fokus för en fortsatt utvecklad samverkan.

Utöver representanter från Tillväxtverket, Almi, Business Sweden, Enterprise Europe Network, EKN, SEK, Utrikesdepartementet samt regionerna så deltog även två företag i diskussionerna som handlade om hur vi än bättre kan arbeta och möta de behov som företag har i samband med internationalisering.

– Som företag är man expert på sin produkt. Sedan vill man sälja den. Baskunskaperna för att exportera behöver man hjälp med. Vi hade turen att få det, menade Anna-Carin Jonsson från Umlax.

Henrik Lindh från Skistart fyllde i att det första steget i internationaliseringsprocessen ofta börjar med att man googlar.

– Företag har lite tid och vill hamna rätt. Information får inte vara för många klick bort.

Men kunskapen behöver inte alltid komma från en rådgivningsaktör eller myndighet, menade Anna-Carin Jonsson och Henrik Lindh. Att ha ett nätverk med andra företagare eller ta hjälp från någon som redan gjort resan är också mycket värdefullt. Även om man inte har samma produkt så kan man ha samma problem.

Styrgruppen för regionala exportcenter summerade dagen med att det finns många goda saker att ta fasta på i det fortsatta arbetet; Verksamt.se som digital samlingsplats, att jobba än mer med kommunernas näringslivskontor och nyttja affärsutvecklingscheckarna som plattform för samverkan var några exempel som togs upp.

Arbetet med att etablera regionala exportcenter inleddes under 2016 i sex pilotregioner och fortsätter under 2017. Tillväxtverkets roll är att samordna inrättandet av regionala exportcenter. Arbetet är en del av Sveriges exportstrategi.

Innehållsansvarig: Johanna Niemi