Tillväxtverket

Media om Riksrevisionens kritik mot oss

Vissa medier har i veckan skrivit om att Tillväxtverket och Statens fastighetsverk får underkänt i Riksrevisionens granskning av myndigheternas årsredovisningar.

Redan i mars kommenterade Mattias Åsander detta i nyhet på Medarbetarsidorna.

- Kritiken rör bland annat hur vi redovisat ERUF, där vi har gjort på samma sätt de senaste åtta åren. Den för myndigheten nya revisorn har gjort en annan bedömning än tidigare revisor. Det finns dock inte några synpunkter på tvivel om hederlighet, förtydligar Mattias Åsander.