Tillväxtverket

49 granskare blir ännu bättre!

49 av Tillväxtverkets ekonomer som arbetar med granskning har vidareutbildat sig i verkets granskningsmetodik.

– Den här utbildningen har länge varit efterfrågad, så jag är glad att vi har kunnat genomföra den nu, säger Kajsa Mattsson, enhetschef för Verksamhetsstöd. Den gör att vi kan bli effektivare, mer rättssäkra och att det i slutänden blir bättre resultat av de projekt vi arbetar med.

Både ERUF och nationella program

49 ekonomer från kontoren i Gävle, Jönköping, Luleå, Malmö, Stockholm, Örebro och Östersund har deltagit i utbildningen, som skedde via video och leddes från Östersund. Såväl granskare som arbetar med EU-program som de som arbetar med Tillväxtverkets nationella program har deltagit.