Tillväxtverket

Kan kommunika­tion rädda samman­hållnings­politiken?

EU-kommissionen manade till mer och bättre kommunikation om nyttan med EU:s sammanhållningspolitik när EU-kommunikatörer från hela Europa samlades till nätverksträff i Österrike.

I spåren av europeisk nationalism och populism skrev Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker ett så kallat White paper om Europas framtid i mars 2017. Jean-Claude Juncker menar i detta att EU behöver fokusera sina insatser, och göra mer av färre saker. Regionalpolitikens insatser upplevs till exempel inte leva upp till sina löften och ifrågasätts därför, vilket blev utgångspunkten för diskussionerna i Pamhagen, Österrike.

– Om vi vill fortsätta att bedriva sammanhållningspolitik måste vi bli duktigare på att kommunicera nyttan med den. Varför behövs den och vad vill vi att den ska åstadkomma i framtiden? Det är nu det gäller, säger Agnès Monfret, Head of Communication Unit, DG REGIO, European Commission.

Kommissionen hade tagit fram sju punkter som skulle inspirera medlemsländerna till kommunikation som bättre förklarar nyttan med sammanhållningspolitiken och de projekt som drivs regionalt.

– Vi arbetar redan i enlighet med flera av de här punkterna. Kampanjen Mitt Europa, Europe in My Region, som vi deltog i nyligen var ett bra exempel på hur vi kan visa på nytta i enskilda projekt. Där visade över 80 EU-finansierade projekt över hela Sverige för allmänheten vad de gör, säger Birgitta Rhodin som är Tillväxtverkets EU-kommunikatör. Vi planerar att fortsätta den kampanjen nästa år, nu när vi har lagt grunderna för den.

– Även om många av de sju förslagen på nya kommunikationsinsatser är bra, så blir det svårt att genomföra dem under 2017 som kommissionen vill, fortsätter Birgitta. Vi har ju redan planerat vår kommunikation under året och gjort budgeten för den. Men självklart är vi de första att instämma i att det behövs mer kommunikation som förklarar nyttan med sammanhållningspolitiken!

De sju punkter som EU-kommissionen förslog medlemsländerna att arbeta vidare med var:

  1. En koalition mellan till exempel europeiska städer och/eller regioner för gemensamma kommunikationsinsatser kring sammanhållningspolitiken.
  2. En nationell videotävling för att visa upp vad sammanhållningspolitiken bidragit till
  3. En kampanj baserad på Visste du att - påståenden som visar vilka viktiga minnesmärken, byggnader, broar och liknande som renoverats eller byggts med EU-medel.
  4. Förr – Nu -kampanj: En kampanj som visar hur regioner eller kommuner såg ut innan man började bedriva sammanhållningspolitik
  5. Nationell tävling för bästa projekt. En nationell version av tävlingen European Regiostars Award
  6. Så här hjälper EU dig - kampanj: En kampanj som visar upp 60 EU-projekt på temat ”Så här hjälper EU dig”. Med anledning av EU:s sextioårsjubileum under 2017.
  7. Regionala debatter: Om EU:s sammahållningspolitik för att visa nyttan.

På kommunikatörernas möte i Pamhagen deltog EU-kommunikatör Birgitta Rhodin, EU-handläggare Lise Riis Moltved och kommunikatör Malin Osterman Hallare.

I filmen nedan betonar Agnès Monfret, kommunikationschef DG REGIO, vikten av att kommunicera EU om sammanhållningspolitiken ska överleva.

Vad är sammanhållningspolitik?

Sammanhållningspolitiken är EU:s främsta investeringspolitik. Den omfördelar resurser för att minska ekonomiska och sociala skillnader mellan regionerna i EU. Sammanhållningspolitiken ska också stärka EU:s konkurrenskraft gentemot resten av världen. Den står för cirka en tredjedel av EU:s budget. Verktygen för att genomföra sammanhållningspolitiken i Sverige är Regionalfonden och Socialfonden.

Källa: EU-upplysningen.selänk till annan webbplats