Tillväxtverket

­Nätverk för omvärlds­analys på plats

Tillväxtverkets omvärldsnätverk har nu samlats för första gången tillsammans med några medarbetare som bildar ett ”plusnätverk”. I nätverket ingår ett 20-tal kollegor från de flesta av våra enheter.

Omvärldsnätverket

Nätverket arbetar med att ta fram trender och ska förvalta så kallade trendkort som ligger till grund för omvärldsanalysarbetet.

Tidigare i veckan höll Post och Telestyrelsens omvärldsanalytiker Henrik Sköld en trendworkshop där nätverket fick gå igenom det systematiska arbetet för att ta fram och bevaka trender som påverkar vår målbild: Konkurrenskraften i Sveriges näringsliv stärks och regionernas tillväxt ökar.

Läs mer om hur du som medarbetare kan vara med och bidra till omvärldsbevakningen och följ omvärldsarbetet på sidan Omvärlden