Tillväxtverket

Populärt lunchseminarium om utbildnings­systemet

Gårdagens lunchseminarium i Stockholm om Vägar, omvägar och återvändsgränder i utbildningssystemet lockade många besökare. Gunilla Nordlöf var moderator och ledde panelsamtal mellan Thomas Persson, yrkeshögskolan, Amelie von Zweigbergk, Teknikföretagen, Jonas Andersson, KG Knutsson AB och Ann-Sofi Sjöberg, TCO.

Paneldiskussion från seminariet Vägar, omvägar och återvändsgränder i utbildningssystemet.

Therese Wallqvister som skrivit rapporten, inledde med att ge en bild av hur Sverige står sig i jämförelse med andra länder och vilka utmaningar som vårt utbildningssystem har.

- Olika rapporter, som vår egen Företagens villkor och verklighet och Hays Global Skills index, visar att Sverige har en bekymmersam situation när det gäller kompetensförsörjning och matchning, säger Therese Wallqvister. Vårt utbildningssystem är inte lika flexibelt som det i andra länder. Lönerna stiger också betydligt snabbare i högkompetensbranscher än i mindre kompetenskrävande branscher, jämfört med andra länder.

Rapporten går igenom hur bra det svenska utbildningssystemet är på att ge människor andra chanser, men pekar också på ett antal utmaningar.

- Vi har ett generöst system för studiemedel och vuxenutbildning, men det finns fortfarande återvändsgränder. Till exempel är det svårt att skaffa sig en yrkesutbildning på komvux om du redan har en gymnasieutbildning. Det är inte bara de med misslyckade studier bakom sig som behöver få en andra chans. Också de som varit yrkesverksamma en tid kan behöva byta bana. Arbetsmarknaden förändras snabbt, menar Therese Wallqvister.

Panelen var eniga om att Sverige har stora matchningsproblem, att vi kommer arbeta allt längre och att utbildningssystemet behöver anpassas därefter. Vi behöver också jobba för att öka attraktiviteten för yrken och kompetenser som är spännande och leder till jobb men som unga personer inte har kunskap om.

- Vuxenvärlden måste hjälpa dem att välja smart, betonade Amelie von Zweigbergk från Teknikföretagen.

Jonas Andersson, från KG Knutsson AB beskrev att vi idag ska vara som digitala bläckfiskar eller schweiziska arméknivar. Han menade att den kompetens som dagens arbetsliv kräver inte finns i en och samma person. Han framhöll också att nyanställa inte alltid är lösningen utan att det är bättre att kompetensutveckla seniora personer som redan finns i verksamheten.

- Det räcker inte med att man kan verktygen, man måste också kunna verksamheten.

Från företagsekonomiska institutet, som också fanns i publiken, lyftes frågan vem som ska stå för kostnaden för kompetensutveckling.

- Vad är företagens incitament att satsa på den enskilda individen? Små företag har inte råd att kompetensutveckla sin personal om man måste ta hela kostnaden själv.