Tillväxtverket

Vinnovas lednings­­­grupp hos Tillväxtverket

Två gånger per år träffas Tillväxtverkets och Vinnovas ledningsgrupper för utbyte och diskussioner om gemensamma frågor.

Lunch - Vinnova på besök

Mötet med Vinnova avslutades med gemensam lunch. Till vänster Joakim Tiséus, avdelningschef Samhällsutveckling på Vinnova och Gunilla Nordlöf, Gd.

Måndag 29 maj var Tillväxtverket värd för mötet. En fråga på dagordningen var bland annat hur vi kan förbereda oss och skapa mer synergier i nästa ram- och strukturfondsprogram. Även kopplingar mellan verksamt.se och Vinnovas erbjudanden var en diskussionspunkt på agendan.

– Vi diskuterar hur vårt samarbete kan se ut framåt - kan vi utifrån våra respektive roller i det företagsfrämjande systemet hitta gemensamma uppdrag och komplettera varandra? Både vi och Vinnova tycker att dessa möten är mycket värdefulla, säger Gunilla Nordlöf.