Tillväxtverket

Ny avdelnings­struktur beslutad av styrelsen

11-12 maj hade Tillväxtverkets styrelse sammanträde i Luleå. Styrelsen informerades om förslaget till förändrad avdelningsstruktur och beslutade i enlighet med förslaget.

Styrelse på besök

GD och styrelse i samspråk med Lindbäcks Bygg i Öjebyn som projekterar, bygger och utvecklar miljövänligt och resurssnålt byggande med stomme i trä.

Styrelsen bjöds också på en sammanfattande utblick över utvecklingen i Sverige och omvärlden inom politik-, ekonomi-, social-, teknik-, och miljöområdena, samt en lägesuppdatering av hur arbetet fortskrider med den framtagna indikatormodellen. Utifrån detta hade styrelsen givande strategiska diskussioner inför det kommande VP-arbetet.

I anslutning till styrelsemötet passade styrelsen också på att besöka två spännande företag i området – Lindbäcks Bygg AB i Öjebyn och SICS North Swedish ICT/RISE SICS North i Luleå.

Text: Jenny Forkman