Tillväxtverket

3 frågor om forum inom regional tillväxt

Hej Anna Ebenmark, som arbetar med Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft som myndigheten är kansli för.

medarbetare

Vad är det?

- Forum samlar regionalt utvecklingsansvariga och regeringsföreträdare. Genom forum vill regeringen föra en kontinuerlig dialog om långsiktiga och strategiska frågor av betydelse för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft.

På vilket sätt berör forum mig?

- Målet med forum är att bidra till att det regionala tillväxtarbetet blir mer effektivt och resultatinriktat genom dessa ökade möjligheter till dialog, samverkan, lärande och kunskapsspridning. Det mesta som sägs och diskuteras där kan vara intressant för dig i slutändan. Det är inga beslutsforum i formell mening, men det som lyfts där fungerar som inspel till pågående arbete inom det regionala tillväxtarbetet, pågående utredningar och kommande utredningar.

- Från Tillväxtverket deltar avdelningschef Lars Wikström på det som benämns tjänstemannaforum och generaldirektör Gunilla Nordlöf på politikerforum. Därutöver utgör vi kansli som bland annat innebär att ta fram underlag och samordna vissa nätverk och arbetsgrupper som knyts till forum.

Hur kan jag ta del av insikter och kunskap från forumen?

- Om du är chef, sakkunnig eller berörs av området är du välkommen att ta del av information från senaste Tjänstemannaforum och Politikerforum via korta videomöten på 30-45 minuter minuter. Nästa tillfälle är 24 maj, kl 09.00. Du kan också prenumerera på information. Mejla till forum@tillvaxtverket.se om du är intresserad! 

Lars Wikström kommenterar innehållet på senaste tjänstemannaforum på Yammerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om kansliet

Tillväxtverket är kansli för forum vilket bland annat innebär ansvar för kunskapsspridning och samordning mellan grupper och nätverk. Kansliet ligger på enheten för regionalt tillväxtarbete och består av Anna Ebenmark (uppdragsansvarig) samt Josefine Majewski.