Tillväxtverket

Sol, vind och vatten på export till Bolivia

Tillväxtverkets program Demomiljö arrangerade 10 maj en eftermiddag för kunskapsutbyte om den bolivianska marknaden för miljöteknik.

Seminarium

Förutom föreläsningar av Sveriges ambassad i Bolivia och Bolivias ambassad i Sverige delade några svenska företag sina erfarenheter.

Bolivia är ett land med stora naturresurser som har haft en stark ekonomisk utveckling de senaste åren, men med stora miljömässiga utmaningar.

- Utmaningar för Bolivia och därmed möjligheter att exportera miljöteknik och know-how för svenska företag finns inom vattenrening, sanitet, avfallshantering och förnybar energi, berättade Pontus Rosenberg, vid Sveriges ambassad i Bolivia.

Företaget Sundayas presentation av sitt projekt gav åhörarna en inblick i hur ett företag tar sig in på den bolivianska marknaden.

- Vi som var med fick mer kunskap om vad som är av viktigt för att nå framgång. För Sundaya var en lokal partner viktig, säger Richard From som arbetar med programmet.

Aktuellt kring Demomiljö

Bolivia är för svenska miljöteknikföretag ett nytt land som de kan söka stöd för att utveckla affärer i. Med finansiering från Sida hjälper Tillväxtverket företag att undersöka marknader och demonstrera miljötekniska lösningar i elva utvecklingsländer. En ny utlysning kommer inom kort att annonseras med sista ansökningsdatum i augusti 2017.

Mer om miljöteknik till nya marknader.