Tillväxtverket

Tre myndigheter går vidare mot ökad fondsamordning

- Det här har varit en givande dag och det är glädjande att det finns så många bra idéer om möjligheterna att stärka våra samarbeten och vår samsyn kring tolkningar och begrepp, för att förenkla - med projektägarna i centrum och med fokus på resultat.

Det säger generaldirektör Gunilla Nordlöf efter det möte där alla arbetsgrupper som arbetar med samordning mellan de fyra Europeiska struktur- och investeringsfonderna på tre myndigheter träffades.

Komplettera men inte överlappa

Det blev en heldag av intressanta samtal och diskussioner om hur vi ska ta nästa steg i arbetet. Detta för att åstadkomma de effekter och resultat som ska uppnås utifrån partnerskapsöverenskommelsen. Fonderna ska komplettera varandra och tillsammans skapa mervärde till nytta för företag, regioner och medborgare i Sverige.

Tillväxtverket, Jordbruksverket och Svenska ESF-rådet förvaltar program inom de fyra ESI-fonderna och redan 2013 kom uppdraget från regeringen att samordna detta arbete. Det ska ”bidra till att främja synergier och undvika överlappning mellan fonderna”.

Västsverige har kommit långt

Västsverige (Halland och Västra Götaland) har kommit långt vad gäller fondsamverkan mellan olika EU-program på regional nivå. Under dagen presenterade Cecilia Nilsson, Västra Götalandsregionen, och Åza Rydén, Svenska ESF-rådet, framgångsfaktorer för arbetet. En av dessa framgångsfaktorer är ”Just do it!”, alltså att inte se till alla svårigheter som kan dyka upp, utan bara börja med det mest näraliggande:

- Ett tips kan vara att börja med gemensam information till projektaktörer. Därefter kan ni tar er an ett av er regions styrkeområden och se hur de olika EU-fonderna kan komma in och bidra med sin del till de ytterligare förbättringar som kan göras inom det området, säger Cecilia Nilsson.

Interregprogrammen kommer med

Vid mötet deltog tjänstemän från Närings- och Arbetsmarknadsdepartementen, de tre generaldirektörerna, styrgruppen för fondsamordning samt personer som ingår i de olika arbetsgrupper för fondsamordning på de tre myndigheterna.

Nytt för detta möte var också att representanter från myndigheter som förvaltar Interregprogram i Sverige var representerade. Regeringen har betonat att man vill att Interregprogrammen ska involveras mer i fondsomordningsarbetet, och därför kommer även representanter från dessa förvaltande myndigheter att ingå i arbetsgrupperna.

- Under dagen fick vi många idéer och uppslag om hur vi kan utveckla fondsamordningen för att vi ska bli mer resultatinriktade till förmån för stödmottagarna och för att stärka svensk konkurrenskraft, säger Lars Wikström, som är ordförande i styrgruppen för fondsamordning.

Innehållsansvarig: Birgitta Rhodin