Tillväxtverket

Kraft­samling för bättre kommunal service till företagare

Digitalisering, rådgivning och stöd i samband med tillsyn samt kortare handläggningstider var centrala teman på konferensen Stockholm Business Alliance (SBA) om en förbättrad kommunal service till företagare. Anna Johansson, chef för Starta och driva, deltog i en paneldebatt vid konferensen där Tillväxtverket med en rad andra myndigheter och över 50 kommuner var representerade.

Bild från konferensen

Konferensen hölls i samband med att rapporten Insiktsmätningen släpptes, en rapport som mäter hur nöjda företagarna är med kommunernas service.

Kommunernas service blir bättre – men fortfarande finns det mycket kvar att göra

Tillväxtverkets Anna Johansson, chef för Starta och driva, deltog i en paneldiskussion om nuläget och framtida utmaningar för den kommunala myndighetsutövningen tillsammans med Ingela Lindh, stadsdirektör på Stockholms stad och Christer Östlund, ansvarig för kommunrelationer på Svenskt Näringsliv.

Paneldeltagarna gladdes åt att företagens betyg av den kommunala myndighetsutövningen blir bättre, enligt såväl Insiktsmätningen som Svenskt Näringslivs undersökningar. Men de var också överens om att det fortsatt finns mycket att göra. Anna Johansson betonade att företag fortfarande upplever att regelkrångel är ett hinder för tillväxt. Tillväxtverkets kartläggning av restaurang- och besöksnäringen visar att företagen har närmare 300 uppgiftskrav till ett trettiotal myndigheter att förhålla sig.

– Restaurang- och besöksnäringen är i grunden positiv till att kontroller görs eftersom det höjer branschens status. Men företagen efterfrågar enklare och mer digitala myndighetskontakter samt en tillsyn som är av mer rådgivande och stödjande karaktär”, sa Anna Johansson bland annat

Även det faktum att företagen prioriterar effektivitet, inklusive kortare handläggningstider, uppmärksammades. Hittills har kommunernas insatser framför allt riktats mot bättre bemötande och service.

Kommunerna efterfrågade också mer stöd av statliga myndigheter för att stärka den kommunala myndighetsutövningen.

Ökad digitalisering

Enligt SKL visar en nyligen publicerad undersökning att endast 2 av 10 tycker att kommuner och landsting lever upp till deras digitala förväntningar. Detta gäller inte minst för företagare. I Tillväxtverkets undersökning av restaurang- och besöksnäringens behov framgår det att företagen efterfrågar mer digitala tjänster.

Det finns också pengar att tjäna på digitalisering. Norrtälje kommuns bygg- och miljöavdelning berättade om hur de kunde återbetala 2,5 miljoner kronor till bygglovskunder tack vare effektiviseringar genom digitalisering. Bygg- och miljödirektör Sara Helmerssons tips för ett lyckat digitaliseringsarbete var att våga ta sig ut i juridikens gråzoner och testa nytt.

SKLs Åsa Zetterberg berättade också om projektet serverat (i samarbete med Tillväxtverket, Bolagsverket och Skatteverket) som syftar till att förenkla restaurangföretagares uppgiftslämnande till myndigheter genom digitala tjänster. Inom det arbetet finns även projektet Smidigare där Tillväxtverket medfinansierar fem kommuner i det pågående arbetet med att förenkla företagskontakterna och myndighetsarbetet gentemot företag inom restaurangbranschen. 

Diskussioner vid konferensen

Om konferensen

Stockholm Business Alliance (SBA) är ett kommunsamarbete mellan 55 kommuner i Stockholmsområdet. Årets konferens var en storsatsning från SBAs sida och lockade ett stort antal deltagare, närmare 250 stycken.

Läs mer

Läs Tillväxtverkets skrifter:

Rådgivning inom Livsmedelskontrollen – för kontrollmyndigheter

Rådgivning inom Livsmedelskontrollen – för företag

Läs mer om Enklare företagande serverat på skl.selänk till annan webbplats

Innehållsansvarig: Salina Elmi