Tillväxtverket

Ledningsgrupp 2 maj: Utblickar mot 2030

Vad väntar runt hörnet och vad betyder det för svenska företag och regioner?

Den 11-12 maj har Tillväxtverkets styrelse ett strategimöte där de ska diskutera vad som händer i omvärlden och vad det betyder för Tillväxtverkets verksamhet. Det ska ge oss ingångsvärden till verksamhetsplaneringen inför 2018. I myndigheten pågår också ett arbete som tar sikte på nästa period med strukturfonderna, EU 2020+.

Ledningsgruppens möte den 2 maj handlade därför mycket om framtiden och hur vi ska möta den på bästa sätt.

Vår samlade kunskap om omvärlden

Jens Heed, Sigrid Hedin och Ulf Savbäck från analysenheten presenterade vad vår samlade omvärldskunskap säger oss när vi blickar fram mot 2030. Det går bra för svensk ekonomi och det svenska näringslivet. Framtidstron är stor. Samtidigt är osäkerheten kring spelplanen större än vanligt. Hur blir det med Brexit och hur går det med presidentvalet i Frankrike? Och, hur påverkar det svenska företag och svensk konkurrenskraft?

Bild på Jens

- Våra analyser pekar i nuläget på att vår verksamhetsstrategi och våra prioriteringar i huvudsak står sig, konstaterade Jens.


Gd höll med men önskade inför kommande styrelsemöte ännu större tydlighet kring vilka de stora utmaningarna är för Sverige och Tillväxtverket.

Bild på Gunilla

- Demografi och urbanisering är exempel på områden som Tillväxtverket har stor anledning att fördjupa sig i, betonade gd.


ERUF 2020+

Omvärldsanalysen är ett av flera underlag i arbetet med nästa period med strukturfonderna. Josefine Majewski berättade om det. Per Folkesson informerade om vägval i förenklingsarbetet kring nästa period.

Indikatorer för uppföljning av Tillväxtverkets verksamhetsplan

Mats Alentun, Sten Axelsson och Sigrid Hedin informerade om arbetet med att utveckla indikatorer för att följa upp kortsiktiga resultat och långsiktiga effekter av Tillväxtverkets verksamhetsplan. Ett exempel på kortsiktigt resultat är hur många företag vi når med våra stöd. Den informationen går att få fram när det handlar om stöd via Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF. När det kommer till våra nationella stöd, och då särskilt projektverksamheten, är det mer komplicerat.

Ledningsgruppen vill nu få konkreta förslag på vad som behöver göras för att komma till rätta med svårigheten att få fram sådan information. Behövs det några särskilda beslut från ledningen?

Arbetet med indikatorer fortsätter således.

Bild på Sigrid

- Det är positivt att arbeta med att utveckla våra indikatorer. Det mobiliserar kraft hos medarbetare att förstå sin verksamhet, kommenterade Sigrid.


Kommunikationsavdelningen och GD-stab presenterar några nedslag från ledningsgruppens möten. Ibland gör vi det i form av text, andra gånger filmar vi. Detta kompletterar minnesanteckningarna och är tillgängliga snabbare.