Tillväxtverket

Omvärldsspaning för vecka 16 och 17 

Företagare nöjda med kommunernas service, urstark konjunktur i tillverkningsindustrin och kritisk rapport om statligt riskkapital

Vecka 16 och 17: Som vanligt hittar ni här många olika trådar att fördjupa er i. Alltifrån rapporter om den regionala tillväxten från Nordea, om riskkapital från Entreprenörskapsforum och den globala ekonomiska utvecklingen i IMF:s senaste World Economic Outlook till klimatöverenskommelse mellan Sverige och Kalifornien. Läs om spaningen härPowerpoint