Tillväxtverket

Kunskap och nätverk på introduktionsdagar

Drygt 30 nyanställda deltog i två intensiva introduktionsdagar den 25-26 april. De representerade de flesta avdelningarna och orter.

Introduktion

Introduktionen innehöll information om vår verksamhet, hur myndigheten styrs, hur vi kommunicerar effektivt och upphandlar korrekt. Deltagarna fick också delta på en workshop om medarbetar- och chefspolicyn och en utbildning i grundläggande förvaltningsrätt. 

Varför satsar Tillväxtverket på en så omfattande introduktion för nyanställda?

- För oss som kunskapsmyndighet är medarbetarna vår viktigaste resurs. Vi satsar därför på att introducera nya kollegor i hela vår verksamhet och ge dem möjlighet att skapa ett eget nätverk med personer som jobbar med andra frågor och på andra kontor, säger Per Cederblad, ansvarig för introduktionen vid HR-enheten.

Vad var det bästa med introduktionsutbildningen?

- Att få en helhetssyn och förstå alla delarna av myndighetens verksamhet, det är ju otroligt brett och inspirerande att se vad mycket som görs inom olika områden, säger Cecilia Österlind, koordinator för besöksnäringen, tidigare VD Inspiration Gotland.

-Jag tycker förvaltningsrätten har känts väldigt viktig, speciellt om man som jag kommer från privat sektor så är det viktigt att få en grund inom detta, säger Elina Uebel, handläggare vid enheten Förenkling.

Nästa introduktionstillfälle planeras ske i höst.