Tillväxtverket

Tillväxtverket bidrar med kunskap på Innovations­riksdagen

Sveriges Innovationsriksdag samlar aktörer inom innovationsstödsystemet i Sverige. I år är dessutom företrädare för industrin delaktiga.

Årets upplaga arrangeras i Linköping och Norrköping den 25-26 april. På plats för att bidra med sin kunskap i seminarier och workshop finns flera av Tillväxtverkets medarbetare.

Mer om programmet kan du läsa på Innovationsriksdagens webbplats.

Det är också till denna webbplats som filmen med Regina Summer, chef för enheten Miljö och Innovation, är producerad. I filmen berättar Regina och varför vi deltar på Innovationsriksdagen. Hon lyfter också fram vårt arbete med digitalisering, startups, industri och Corporate Venture (samverkan med startups och industri).

Mer om Innovationsriksdagenlänk till annan webbplats