Tillväxtverket

Information från omvärlden vecka 14 och 15

Delningsekonomi på användarnas villkor, prognoser från Ekonomistyrningsverket och Handelsbanken och debatt om skatteförslag och orättvisa regler för företagare.

Vecka 14 och 15: De här veckorna innehåller spaningen från omvärlden aktuella prognoser om offentliga finanser och globala konjunkturer, information om att amorteringskravet har fått effekt och aktuell debatt kring frågor som rör företagens konkurrenskraft. Läs om spaningenPDF.

Gå till sidan Omvärlden