Tillväxtverket

Ledningsgrupp 18 april: kompetens­försörjning och datalager

Kommunikationsavdelningen och GD-stab presenterar några nedslag från ledningsgruppens senaste möte. Ett nytt inslag i vår internkommunikation. Ibland gör vi det i form av text, andra gånger filmar vi. Detta kompletterar minnesanteckningarna och är tillgängliga snabbare.

Medarbetare

Vår HR-chef Moa Hjertson besökte ledningsgruppen i måndags och pratade kompetensförsörjning med bland annat Tim Brooks.

Moa Hjertson, HR-chef, repeterade den kompetensförsörjningsstrategi som chefsgruppen kom överens om i höstas. Den innebär att vi alltid ska utgå från våra uppdrag när vi tar ställning till vilken kompetens vi behöver. Då får vi rätt kompetens och når de resultat vi vill se.

- Det här är frågor som berör oss alla på myndigheten och som vi måste ge oss tid att reflektera kring för att säkerställa att vi kan utföra vårt uppdrag både idag och imorgon, säger Moa.

Alla enheter ska successivt göra en kompetensanalys som så småningom ska ge en kompetensplan för avdelningen.

- Ledningsgruppen har en hög ambitionsnivå och ett inspirerande engagemang med fokus på vilka steg vi ska ta för att få strategin att bli levande, fortsätter Moa.

Datalager för analys och ny kunskap

Ulrica Morelid, chef för enheten stödärendesystem, informerade om status i arbetet med att testa att bygga datalager - en databas som sammanför data från flera olika källor. Data från Nyps skulle till exempel kunna kombineras med statistik vi har köpt från SCB och lagrat i databasen. Vi får då nya möjligheter till analys och utvecklad kunskap. I september ska det finnas ett förslag på teknisk lösning.

Handlingsplan för effektivare insatser inom ERUF

Avdelningen Regioner lämnade föreslog på en handlingsplan för att insatserna inom europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) ska bli ännu effektivare. Vi behöver bland annat arbeta mer med resultatfokus och de horisontella kriterierna. Bakgrunden är halvtidsutvärderingen av nuvarande programperiod. Ledningsgruppen fick en vecka på sig att lämna synpunkter på förslaget till handlingsplan.

Mer information

Minnesanteckningar från mötet kommer inom kort. Här hittar du dem då.