Tillväxtverket

Regionchef intervjuas i DI

Patrik Sällström, regionchef för norra Sverige medverkade i ett längre reportage om konjunkturen i Norrland i Dagens Industri i måndags, den 4 april.

Utklipp från di.se

Patrik Sällström berättar bland annat att Norrbotten hade högst tillväxt av alla län sett till bruttoregionalprodukt per invånare, mellan 2000 och 2015. Tillväxten har dock varit något svagare än i övriga landet efter 2011, en nedgång, som Patrik menar, främst beror på en svag global prisutveckling av järn- och basmetaller vilket medfört att den starka tillväxten i gruv- och mineralsektorn stagnerat. Men återigen vänder nu konjunkturen uppåt. 

Fakta i artikeln

Några fakta som presenterades i artikeln, under rubriken Många ljuspunkter i norr:

  • Befolkningen växer: Under 2016 ökade befolkningen i 30 av de 44 nordligaste kommunerna. Mellan åren 2010 och 2016 ökade folkmängden i de fyra nordligaste länen med 1,5 procent, cirka 13.000 personer.
  • Inkomsterna stiger: De beskattningsbara förvärvsinkomsterna i de fyra nordligaste länen ökade med 17 procent, motsvarande 25 miljarder kronor, mellan åren 2010 och 2016.
  • Jobben blir fler: Under tidsperioden 2010–2016 ökade antalet sysselsatta med omkring 30.000 personer, med följden att arbetslösheten ligger under rikssnittet.
  • Nyföretagandet ökar: Antalet nystartade företag per år har ökat med cirka 1.000 under åren 2009–2015. Med 14,9 procent fler nystartade företag hade Norrbottens län den största ökningen i landet under 2016.
  • Besökarna strömmar till: Även när det gäller kommersiella gästnätter är tillväxten högre än rikssnittet. Sedan 2010 har det ökar med 20 procent och uppgick under 2016 till mer än 8 miljoner.

Hela artikeln

Hela artikeln finns att läsa i Dagens Industris bilaga Norrland tror på affärernalänk till annan webbplats, (inlogg krävs).

Prenumerera på nyheter

Du vet väl att du kan prenumerera på nyheter från Retriever?