Tillväxtverket

Digitalisering – lockande tema för frukost­seminarium

Hur rustade är företag för digitalisering, och hur kan offentliga aktörer bidra till att fler företag tar vara på digitaliseringens möjligheter? Frågorna stod i centrum för ett frukostseminarium den 4 april i Stockholm.

Frukostseminarium om digitalisering

Fyrklövern som medverkade på frukostseminarium om företags digitala mognad: Irene Ek, Lena Carlsson, Gunilla Nordlöf och Sonja Daltung.

Seminariet arrangerades av Tillväxtverket och Tillväxtanalys och lockade 60 deltagare att gå upp tidigt. Som tack fick de bland annat en summering av de viktigaste resultaten från Tillväxtanalys rapport om företags digitala mognad.

- Vi tar fram kunskap för tillväxt, och digitalisering har verkligen stor potential att bidra till tillväxt, konstaterade Sonja Daltung, generaldirektör för Tillväxtanalys.

Rapporten presenterades av Irene Ek, senioranalytiker på Tillväxtanalys, som betonade att de företag som har investera mest i digital teknik inte nödvändigtvis är de mest digitalt mogna.

- Ny teknik räcker alltså inte, konstaterade Irene. Det som behövs är att tekniken anpassas till företaget och affärsidén.

Låg mognad i byggindustrin

TIllväxtanalys rapport bygger på två ben, statistik från SCB och fallstudier, och visar bland annat på stora skillnaderna mellan olika branscher. I topp, när olika delar vägs samman, ligger Informations- och kommunikationsföretag medan byggindustrin bedöms ha låg digital mognad.

Det senare är något som beställaren av rapporten – regeringen – har tagit fasta på. Bara några timmar efter seminariet meddelande bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson att han träffar företrädare för byggbranschen den 5 april för ett rundabordssamtal om branschens digitala omställning.

Verksamt.se – väg till information och kunskap

Tillväxtanalys rapport visar också att den digitala mognaden hos små och medelstora förtag är lägre än hos stora företag. Ett faktum som stöds av tidigare studier och som motiverar många av de insatser som Tillväxtverket gör inom området, till exempel affärsutvecklingscheckar till små företag.

Lena Carlsson, chefsstrateg inom digitaliseringsområdet, presenterade Tillväxtverkets insatser för företag på seminariet och ledde diskussionen kring hur offentliga aktörer kan bidra till att fler företag ta vara på digitaliseringens möjligheter.

En återkommande fråga och synpunkt gällde svårigheten att få grepp om de offentliga insatser som görs inom området. Gunilla Nordlöf, Tillväxtverkets generaldirektör, lyfte då fram verksamt.se som en viktig väg in till samlad information. Här finns också numera en online kurs och podcast för företag som vill bli mer digitala.

Vill du veta mer?

Tillväxtanalys rapport heter Digital mognad i näringslivet (PM 2016:18.) och kan laddas ner från Tillväxtanalys webbplats.länk till annan webbplats

Slutrapporten, som även inkluderar alla fallstudier, kommer att heta Digital mognad i svenskt näringsliv och beräknas vara klar i slutet av april.